Vidzemes Augstskolas starptautiskajā nedēļā piedalīsies universitāšu pārstāvji no 12 valstīm

Starptautiskā nedēļa Vidzemes Augstskolā

Starptautiskās nedēļas ietvaros, no 4. aprīļa līdz 8. aprīlim, Vidzemes Augstskolā (ViA) no 11 valstīm ieradīsies viesi, kuri visas nedēļas garumā piedalīsies vairākos paralēlos pasākumos, t.sk. vieslekcijās un konferencē. Kopumā Latviju un Valmieru apmeklēs vairāk nekā 40 ārvalstu pārstāvji (rektori, pētnieki un mācībspēki) no 11 universitātēm Eiropā un ārpus tās.

Pirmdien, 4. aprīlī, atklājot starptautisko nedēļu, ViA ieradīsies docētāji un pētnieki, kuri visas nedēļas laikā vadīs dažādas vieslekcijas studentiem un ikvienam interesentam no Valmieras un Vidzemes reģiona. Lekcijas vadīs universitāšu pārstāvji no Beļģijas, Izraēlas, Lietuvas, Albānijas un Armēnijas.

Otrdien, 5. aprīlī, ViA pārstāvji Rīgā sagaidīs un uzņems Eiropas Universitātes jeb sešu universitāšu apvienības E³UDRES² partnerus no Austrijas, Beļģijas, Ungārijas, Rumānijas un Portugāles un divus topošos partnerus no Vācijas un Nīderlandes. Ārvalstu viesi šo dienu aizvadīs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, lai uzzinātu vairāk par kopīgajiem projektiem un pētniecības iecerēm, iepazīstot Latvijas un Vidzemes reģiona kontekstu.

Trešdien, 6. aprīlī, paralēli jau iepriekš minētajām aktivitātēm, lielākais uzsvars tiks likts uz pētniecību. Universitāšu pētnieki veidos jaunas sadarbības un pievērsīsies Vidzemes un citu minēto valstu reģionu aktuāliem izaicinājumiem, piemēram, aprites ekonomika, labjūte, cilvēka un mākslīgā intelekta mijiedarbība. Uz tikšanos ar pētniekiem tiek aicināti arī Vidzemes reģiona pašvaldību attīstības plānošanas speciālisti, lai veidotu kopīgu izpratni, kā starptautiskā pētniecība Eiropas Universitātes E3UDRES2 ietvaros var palīdzēt dažādu nozaru attīstībā.

Savukārt 6. aprīļa pēcpusdienā, no plkst. 16.00 līdz 18.00, ViA (Valmierā, Cēsu ielā 4) notiks studiju iespēju iestāde “Study fair”, kur būs iespēja vienkopus satikt un iepazīt visu 12 universitāšu, t.sk. Latvijas, pārstāvjus, lai uzzinātu vairāk par viņu pārstāvētajām universitātēm, studiju piedāvājumu u.c. Pasākumā aicināts piedalīties ikviens interesents.

Ceturtdiena, 7. aprīlis, tiks veltīta nākotnes perspektīvai, kad dienas pirmajā pusē tiksies Eiropas Universitātes E³UDRES² partneru un topošo partneru rektori, lai kopīgi pārrunātu stratēģiskos attīstības virzienus. Pēcpusdienā Straupē un Ungurmuižā darba seminārā starptautiskās nedēļas dalībnieki kopīgi veidos scenārijus augstākajai izglītībai nākotnē, diskutēs par augstskolu lomu nākotnes sabiedrībā, Eiropas Universitātes nākotnes iespējām, ierobežojumiem un praktiskiem darbības aspektiem.

Savukārt piektdien, 8. aprīlī, starptautiskā nedēļas kulminācijā būs ViA starptautiskā zinātniskā konference “SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI”. Konferences mērķis ir dot iespēju Valmierā diskutēt par ViA un citu valstu aktuālajiem pētījumiem, kā arī sniegt iedvesmu jauniem sasniegumiem un inovācijām Vidzemes reģionā, Latvijā un pasaulē.

Kā uzsver ViA administratīvā prorektore un E3UDRES2 projekta vadītāja Iveta Putniņa: “Mēs paši Latvijā varam “saražot” tikai ļoti nelielu procenta daļu no visām zināšanām. Tādēļ ir būtiski Vidzemes Augstskolu veidot kā vietu, kur notiek arī citur radīto zināšanu apmaiņa un diskusija par to pielietojumu Vidzemes reģionā. Starptautiskā nedēļa ir iespēja dalīties ar metodēm, pieejām un labajiem piemēriem, kā risināt sabiedrības izaicinājumus reģionos un kā strukturēta domāšana palīdz nākotnes risku mazināšanai.”

ViA starptautiskās nedēļas pasākumus atbalsta:

  • E³UDRES² – Sabiedriska un uzņēmīga Eiropas Universitāte kā virzītājspēks Eiropas reģionu viedai un ilgtspējīgai attīstībai (Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions, Nr.101004069) Finansētājs: Erasmus programma)
  • EINS – E³UDRES² uzņēmējdarbības un inovāciju sadarbības tīkls viediem un ilgtspējīgiem reģioniem (E³UDRES² Entrepreneurship and Innovation Network for Smart and Sustainable European Regions, Finansētājs: Eiropas Savienība)

Erasmus+ programmas (KA1) (Erasmus+ programme KA1) projekti:

  • Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā (Higher education student and staff mobility within programme countries);
  • Personu mobilitāte starp programmas valstīm un partnervalstīm augstākās izglītības sektorā (Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries);
  • Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-int)”, projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/005.