Vidzemes Augstskolas rektore ar stipendiju atbalsta VIPs

Vidzemes Augstskolas rektore ar stipendiju atbalsta VIPs

“Ar stipendiju es atbalstu mērķtiecību un motivāciju, vēlmi paveikt vairāk nekā tikai studiju programmas apguvei nepieciešamo minimumu, ar stipendiju es paužu atbalstu un novērtējumu jauniešiem, kuri vēlas būt konkurētspējīgāki darba tirgū un jau mācību laikā aktīvi veidot sevi kā personību – uz izaugsmi vērstu, nedaudz arī izkāpjot no komforta zonas, uzdrošinoties atvērties jaunai pieredzei, kādu arī ViA piedāvā iegūt ikvienam”, uzsver Vidzemes Augstskolas rektore Agnese Dāvidsone.

Stiprināt jauniešos uzņēmēju un pārmaiņu ieviesēju garu, sniedzot atbalstu viņu mērķu un vīziju īstenošanā, iedrošināt pārvarēt bailes un spert soli nezināmajā, saņemt drosmi un dot iespēju arī kļūdīties, no kļūdām mācoties, tāda ir “Vidzemes inovāciju programma studentiem” jeb VIPs pievienotā vērtība. Programmas VIPs 2. cikla dalībnieki, kopskaitā 59 studējošie, ik dienas strādā pie 8 uzņēmumu sniegtajiem izaicinājumiem un astoņām savām biznesa idejām. Jauniešu neizsīkstošais darba spars, vēlme iemācīties un izprast, attīstīties un sasniegt noteiktos mērķus ik dienas turpina pārsteigt ne tikai VIPs komandu, bet arī uzņēmējus, kuru izaicinājumi tiek risināti.

Novērtējot atbalsta programmas sniegtās iespējas un dalībnieku sasniegumus, savu ieguldījumu VIPs attīstībā sniegusi arī Vidzemes Augstskolas (ViA) rektore Agnese Dāvidsone, šogad savu rektores stipendiju 900 eiro apmērā piešķirot tieši projekta VIPs dalībniekiem.

Programmas divu ciklu laikā projekta komandai ir izdevies veicināt ciešāku sadarbību starp Vidzemes Augstskolu, uzņēmējiem un pašvaldībām, attīstot kopējo reģiona izaugsmi! VIPs novērtēts, kā efektīvs instruments inovāciju jomas attīstīšanai un sadarbības veidošanai, ko ar savu iesaisti vai līdzfinansējumu apliecinājuši jau vairāk kā 30 sadarbības partneri – Latvijas uzņēmumi un organizācijas. Sadarbību un sasniegtos mērķus atbalsta arī ViA rektore Agnese Dāvidsone, novērtējot programmas dotās iespējas reģiona jauniešiem un uzsverot: “Augsne izaugsmei – tāds ir Vidzemes Augstskolas moto. Mēs augam stipri Valmierā, Vidzemē, Latvijā un Eiropā, esam atvērti, elastīgi, aktīvi un, kad nepieciešams, – arī provokatīvi. Stipra, radoša, starpdisciplināra kopiena studijām, pētniecībai, zināšanu pārnesei – tie esam mēs, mūsu studenti, darbinieki, sadarbības partneri. ViA saviem studentiem rāda ceļa gaismu, kā būt līderiem un iestāties par labiem mērķiem. Ne tikai iestāties, bet tos arī sasniegt. Mums ir ar ko lepoties!”

Plašāka informācija pieejama intervijā, ar ko var iepazīties šeit.