Vidzemes Augstskolas rektora amatu ieņem Agnese Dāvidsone

Agnese Karaseva

Trešdien, 12. oktobrī, Vidzemes Augstskolā (ViA) norisinājās rektora vēlēšanas, kurās par rektori ievēlēja PhD Agnesi Dāvidsoni. Par A. Dāvidsoni nobalsoja 26 no 38 Satversmes sapulces dalībniekiem.

Starptautiskā konkursā uz ViA rektora vietu tika saņemti četri pieteikumi, no kuriem augstskolas padome tālāk virzīja trīs kandidātus – līdzšinējo ViA Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāni un pašreizējo rektora pienākumu izpildītāju PhD Agnesi Dāvidsoni, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes akadēmiskās maģistra programmas “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” vadītāju PhD Lilianu Tzivian (Liliāna Civjāne) un  arhitektu, izglītības novatoru un kuratoru Dr. Ing Oskaru Redbergu.

No 2013. gada marta līdz 2022. gada februārim rektora amatu ViA ieņēma Dr. hist. Gatis Krūmiņš, kurš šajā amatā pavadīja divus termiņus. Šobrīd G. Krūmiņš turpina darbu ViA kā augstskolas padomes loceklis, kā vadošais pētnieks un asociētais profesors.

A. Dāvidsone ir ieguvusi bakalaura un maģistra grādu Vidzemes Augstskolā un doktora grādu komunikācijas zinātnē Tartu Universitātē. A. Dāvidsone ir ViA asociētā profesore un vadošā pētniece, savukārt iepriekš bijusi dekāne un Komunikācijas un mediju studiju virziena vadītāja. 

“ViA jāturpina veidot par modernu, elastīgu un uz vērtībām balstītu organizāciju, kas sniedz augstas kvalitātes studijas, mūžizglītības piedāvājumu, pētniecību, inovāciju stimulēšanu dažādās nozarēs un zināšanu pārnesi, un rada pievienoto vērtību Valmieras novadam, Vidzemei, Latvijai un Eiropai,”

pauž jaunā ViA rektore Agnese Dāvidsone.

Informāciju sagatavoja:
Linda Broka, Vidzemes Augstskola