Vidzemes Augstskolas Komunikācijas un mediju studiju virziena programmas akreditētas uz sešiem gadiem

Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes Komunikācijas un mediju studiju virziena četras studiju programmas akreditētas uz nākamajiem sešiem gadiem.

Sabiedrības zinātņu fakultātes dekāne Agnese Dāvidsone: “Akreditācijas piešķiršana uz maksimālo termiņu ir augsts augstskolas komandas līdzšinējā darba un sasniegumu novērtējums gan akadēmiskajā, gan pētniecības jomā. Akreditācijas rezultāts uzliek pienākumu turpināt kopt un stiprināt gan studiju programmu saturu, gan docētāju un studējošo pētniecību”. A.Dāvidsone pateicas studiju kvalitātes vērtēšanas ekspertiem par pārdomātajām rekomendācijām studiju virziena pilnveidei, kā arī studiju virziena docētājiem, viesdocētājiem, kā arī augstskolas vadībai par ieguldīto darbu un milzīgo atbalstu akreditācijas procesā. Tāpat pateicība starptautiskajiem un vietējiem sadarbības partneriem, kuri ir palīdzējuši uzturēt un veicināt studiju programmu satura kvalitāti, komunikācijas nozares ekspertiem, darba devējiem, studentiem un absolventiem.

Akreditācijas eksperti gan abas bakalaura, gan abas maģistrantūras studiju programmas novērtēja kā ļoti mūsdienīgas, modernas un darba tirgum atbilstošas. Augstu tika novērtēta materiāltehniskā bāze, tai skaitā multimediju laboratorija, kuras iekārtošana pilnībā noslēdzās 2020. gada nogalē. Tāpat akreditācijas laikā novērtēti studiju virziena docētāju pētniecības rezultāti komunikācijas un mediju jomā.

“Mūsu panākumu atslēga ir visu iesaistīto pušu augstvērtīgs komandas darbs,” atzīmēja A.Dāvidsone.

Lēmumu par akreditāciju trešdien, 8. septembrī, pieņēma Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras Studiju kvalitātes komisija.

Akreditācijas procesā augstākās izglītības kvalitātes eksperti vērtēja profesionālā bakalaura studiju programmas “Komunikācija un sabiedriskās attiecības” un “Mediju studijas un žurnālistika”, un akadēmiskā maģistra studiju programmas “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” un “Mediju un informācijas pratība”.

A.Dāvidsone akcentē, ka “nākotnē nepieciešams mērķtiecīgi tālāk attīstīt Komunikācijas un mediju studiju virzienu, piesaistot valsts budžeta un starptautisko projektu finansējumu un, turpinot veicināt studiju satura izstrādi angļu valodā, arvien vairāk piesaistīt ārvalstu studentus. Nākamajā akreditācijas periodā būtisks būs darbs ar absolventiem”.

Vidzemes Augstskolas profesionālā bakalaura studiju programma “Komunikācija un sabiedriskās attiecības” ir senākā sabiedrisko attiecību programma Latvijā, kas tiek īstenota kopš pašas augstskolas dibināšanas 1996. gada. Savukārt “Mediju studijas un žurnālistika” patlaban ir Latvijā vienīgā profesionālā bakalaura studiju programma žurnālistikā. Abas studiju programmas nodrošina ciešu sasaisti ar darba vidi un sniedz iespēju veidot profesionālu karjeru jau studiju laikā. Akadēmiskā maģistra studiju programmas “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” un “Mediju un informācijas pratība” ir izveidotas pēdējo trīs gadu laikā kā proaktīvas atbildes uz aktuālajiem informācijas un komunikācijas vides izaicinājumiem. “Mediju un informācijas pratība” ir viena no retajām šāda veida programmām Eiropā. “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” savukārt veidota, domājot par komunikācijas vadītājiem, padomniekiem, kā arī organizāciju vadītājiem, kuri izprot komunikācijas kā stratēģiskās vadības, nevis atbalsta, funkciju un tās izšķirošo lomu organizācijas stratēģijas īstenošanā. Abu akadēmiskā maģistra studiju programmu priekšrocības ir inovatīvas studiju metodes – programmas saturā uzsvars likts uz teorētisko zināšanu aprobāciju praktiskā vidē ar simulāciju, stratēģisko spēļu, prakšu un citu aktīvo studiju metožu palīdzību. Kā arī starptautiskā akadēmiskā komanda un vieslektori nodrošina daudzkultūru studiju pieredzi komunikācijas nozarē. Jāpiebilst, ka arvien vairāk ārzemju studenti novērtē un izvēlas studēt Vidzemes Augstskolas maģistra un doktorantūras studiju programmās.

Informāciju sagatavoja: Gita Dukure, Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste.