Vidzemes Augstskolas emeritus profesora goda nosaukums piešķirts Jurim Bindem

Vidzemes Augstskolas izlaidums

Vidzemes Augstskolas (ViA) Senāts nolēmis piešķirt emeritus profesora goda nosaukumu Dr.oec. Jurim Bindem. Juris Binde ilgstoši bijis ViA profesors, SSII vadošais pētnieks, docējis vairākus studiju kursus. Svinīgi šis notikums tika atzīmēts ViA 40. izlaidumā 30. jūnijā.


ViA rektore Agnese Dāvidsone:
“Visa Latvija Juri Bindi pazīst kā veiksmīgākā, inovatīvākā, lielākā telekomunikāciju uzņēmuma LMT valdes priekšsēdētāju. Pēc 16 gadu darbības Vidzemes Augstskolā sākotnēji kā docentam, tad asociētajam profesoram, tad profesoram un vadošajam pētniekam Bindes kungs saņem apliecinājumu par profesora emeritus statusa iegūšanu.


Kopā ar Juri Bindi ir dzimusi un attīstījusies ViA Inženierzinātņu fakultāte, nostiprinājusies pētniecība, veidotas laboratorijas, izauguši un jau patstāvīgas pētnieka gaitas sākuši vairāki ViA kolēģi. Jura Bindes devums zinātnei izpaužas vairāk nekā 30 augsta līmeņa zinātniskās publikācijās, kā arī desmitiem konferenču referātos, prezentācijās dažādās paneļdiskusijās. Arī kā LMT valdes priekšsēdētājs Juris Binde vienmēr ir bijis pretimnākošs un atbalstījis ViA ieceres gan studiju programmu stiprināšanai, gan pētniecības iespējas mūsu personālam.”


Juris Binde ir trešais, kuram piešķirts šis goda apliecinājums. Līdz šim to saņēmušas Vija Daukšte un Feliciana Rajevska.

Informāciju sagatavoja:

Vidzemes Augstskola