Vidzemes Augstskolai piešķirts Starptautiskais Zaļais Karogs

20. septembrī Ekoskolu programmas apbalvošanas ceremonijā Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības Vides virziena vadītāja Linda Broka saņēma 2021./2022. akadēmiskajam gadam augstskolai piešķirto Starptautisko Zaļo Karogu. ViA ir vienīgā augstskolā Latvijā, kurai šogad piešķirts Zaļais karogs.

HESPI direktore un vadošā pētniece Agita Līviņa uzsver, ka “Karogs mudina vēl pārliecinošāk turpināt iesākto un īstenot ekoaugstskolas principus un rīcības”. A. Līviņa pateicas visiem, kuri iepriekšējā akadēmiskajā gadā aktīvi darbojās augstskolas Ekopadomē un palīdzēja īstenot Ekoskolu programmas iniciatīvas. Šoreiz īpaši jāizceļ augstskolas studentu aktīvā iesaiste studentes Viktorijas Bišofes vadībā, sadarbojoties ar Vides virziena vadītāju Lindu Broku, un veiksmīgo sadarbību ar Valmieras novada pašvaldību iniciatīvu īstenošanā.

Pirmo reizi ViA Zaļais Karogs tika piešķirts 2013. gadā, tādējādi augstskola kļuva par pirmo augstākās izglītības iestādi Baltijā, kura saņēmusi Starptautisko Zaļo Karogu. Augstskola saņēmusi jau septiņus Ekoskolu programmas apbalvojumus. Iepriekšējos gados risināti tādi temati kā skolas vide un apkārtne, atkritumi, enerģija, vide, veselīgs dzīvesveids un ūdens.

Šogad Vidzemes Augstskola aicina ikvienu, kuram rūp vide, kurā dzīvojam, studentus un Valmieras novada iedzīvotājus izteikt savu viedokli par to, kāda Ekoskolu programmas temata jautājums būtu jārisina šajā akadēmiskajā gadā augstskolai – transports, pārtika, meži, bioloģiskā daudzveidība vai klimata izmaiņas. Tādēļ lūdzam veltīt desmit sekundes laika, lai nobalsotu par vienu, jūsuprāt, nozīmīgāko tematu. Anketa pieejama šeit (spied uz saites).

Starptautiskais Zaļais Karogs 2021./2022. mācību gadam kopumā piešķirts 102 izglītības iestādēm.

Ekoskolu programmas darbību Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2021. gadā” ietvaros.

Informāciju sagatavojusi: Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste, Gita Dukure, , +371 26182244, www.va.lv