Vidzemes Augstskola un Latvijas Lauku forums noslēdz sadarbības līgumu

Attēlā no kreisās puses: Gundega Siliņa, Anita Seļicka, Agnese Agnese Dāvisone

Lai attīstītu sadarbību izglītības, zinātnes un reģionālās attīstības jomā Vidzemē, biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF) un Vidzemes Augstskola (ViA), cieši sadarbojoties ar Valmieras novada fondu (VNF), noslēdz ilgtermiņa sadarbības līgumu. Tādējādi tiks veicinātas plašākas savstarpējās sadarbības iespējas zinātniskajā pētniecībā, akadēmiskajā, administratīvajā darbā un studiju nodrošināšanā, gatavojoties Demokrātijas akadēmijas īstenošanai, kas ar pirmo mācību nodarbību tiks svinīgi atklāta jau 30. janvārī, Latvijas Valsts prezidenta rezidencē, Rīgas pilī, kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu un Eiropas Parlamenta deputāti Sandru Kalnieti.

27. janvārī ViA rektore Agnese Dāvidsone un LLF izpillddirektore Anita Seļicka nolēdza sadarbības līgumu. Abas puses vienojas par savstarpēju sadarbību jautājumos, kas atbilst abu organizāciju stratēģiskajām prioritātēm un iniciatīvas “Demokrātijas akadēmija” mērķim, kā arī sakņojas vienotā izpratnē par pilsoniskās sabiedrības un tās ilgtspējas nozīmi demokrātiskā sabiedrībā kopumā.

Sadarbības līguma ietvaros ViA un LLF apņemas:

  • piedāvāt sabiedrībai zināšanas un prasmes jautājumos, kas skar pilsonisko sabiedrību;
  • stiprināt vietējo līderu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju līderu kapacitāti;
  • aktualizēt tēmas zinātniskajai pētniecībai un sadarboties to īstenošanā;
  • sadarboties studiju kursu satura aktualizēšanā un studiju programmu attīstībā;
  • piedāvāt iespēju studējošajiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, atbilstīgo kompetenci un praktiskās iemaņas kādā no Demokrātijas akadēmijas nevalstiskajām organizācijām;
  • formulēt tēmas studiju noslēguma darbu izstrādei,
  • iniciēt un kopīgi realizēt projektus;
  • organizēt kopīgas konferences, seminārus, tīklošanās u.c. aktivitātes pilsoniskās sabiedrības jautājumu risināšanā un lauku teritoriju attīstības veicināšanā.

Abas puses ļoti atzinīgi novērtē parakstīto līgumu, kas pavērs jaunas un nopietnas sadarbības iespējas. Jāuzsver, ka Vidzemes Augstskola ir pirmā augstskola Latvijā, ar kuru tiek slēgts sadarbības līgums “Demokrātijas akadēmijas” saistībā, tomēr sadarbības iespējas  un kopīgi saskares punkti vēl tiek meklēti un pārrunāti arī ar citām Latvijas augstskolām, piemēram, Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Daugavpils universitāte u.c.

Jau informēts, ka Demokrātijas akadēmijas programmas veidošanā un īstenošanā apvienojušies gan publiskā sektora pārstāvji, gan virkne Latvijas NVO. “Demokrātijas akadēmija” tiek īstenota, pateicoties biedrībai “Latvijas lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru. Akadēmiju finansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Informāciju sagatavoja:
Gundega Siliņa, Valmieras novada fonds