Vidzemes Augstskola noslēdz sadarbības līgumu par dubultā maģistra grāda programmu ar Tbilisi Valsts universitāti

Vidzemes Augstskola noslēdz sadarbības līgumu par dubultā maģistra grāda programmu ar Tbilisi Valsts universitāti

14. jūnijā Vidzemes Augstskolas rektora pienākumu izpildītāja Agnese Dāvidsone un studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” vadītāja Māra Arāja devās uz Gruziju, lai kopā ar Ivane Javakhishvili Tbilisi Valsts universitātes rektoru Prof. Dr. Giorgi Sharvashidze parakstītu līgumu par sadarbības iespējām iegūt dubulto maģistra grādu Eiropas studijās un Stratēģiskajā komunikācijā un pārvaldībā.

Jaunā programma, kurā būs iespēja iegūt dubultā maģistra grādu ļaus Vidzemes Augstskolā sagatavot lieliskus, starptautiski spēcīgus profesionāļus Eiropas studiju un Stratēģiskās komunikācijas un pārvaldības jomās. Tas nozīmē, ka Vidzemes Augstskolas (ViA) Stratēģiskās komunikācijas un pārvaldības maģistra programmas studenti savu otro studiju gadu varēs pavadīt Gruzijā, Tbilisi Valsts universitātē (TVU), apgūstot Eiropas studiju programmas pamata kursus, kā arī izstrādājot savu maģistra darbu. Pēc tā aizstāvēšanas starptautiskā komisijā ar pārstāvjiem no abām valstīm students iegūs gan ViA, gan TVU maģistra diplomus attiecīgajās programmās. Tieši tāda pati iespēja ir arī studentiem no TVU, kuri attiecīgi otro studiju gadu pavadīs Vidzemes Augstskolā. Apsveicams ir fakts, ka jau ir saņemta interese no studentu puses, lai izmantotu šo iespēju un iegūtu vērtīgu, starptautisku pieredzi un izglītību. Virziena vadītāja Māra Arāja atzīst:

“Esmu ļoti gandarīta, ka esam realizējuši šo ideju par programmu ar dubulto maģistra grādu, jo tās abas ir konkurētspējīgas un vērtīgas studiju programmas profesionāļiem, kas vēlas pilnveidot savas prasmes un zināšanas gan stratēģiskajā komunikācijā, gan arī Eiropas studijās. Sadarbības laikā ar Tbilisi Valsts universitāti varējām detalizēti iepazīt abu programmu saturu, lai to salāgotu un kopīgi izveidotu vislabāko piedāvājumu studentiem. Šajā procesā daudz dalījāmies gan ar ieteikumiem, gan vērtējumiem un uzskatu, ka programmas izstrādes laikā tās kvalitāte ir tikai paaugstinājusies”.

Šīs programmas izstrāde tika uzsākta 2019. gadā un abām institūcijām tas ir stratēģiski svarīgs instruments, lai sagatavotu nozares profesionāļus. Programmas veidotāji uzskata, ka tā stiprinās demokrātiju, atvērtību un sabiedrības drošuma spēju abās valstīs.

Dubultā grāda saņemšanas iespēja tika nodrošināta ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”.

Informāciju sagatavoja:
Marta Deņīsova
Vidzemes Augstskolas mārketinga daļa