Vidzemes Augstskolā norisināsies 3. Starptautiskā zinātniskā konference “SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI.”

3. Starptautiskā zinātniskā konference “SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI.”

Vidzemes Augstskolā, Valmierā, Cēsu ielā 4, 2022. gada 8. aprīlī norisināsies 3. Starptautiskā zinātniskā konference “SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI.”, kurā piedalīsies pētnieki, zinātnieki, akadēmiķi un viesi no Indijas, Beļģijas, Albānijas un citām pasaules valstīm, kā arī attālināti atklāšanas runu teiks Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece. Konferences mērķis ir veicināt sinerģiju starp sabiedrību, tehnoloģijām un drošību, aplūkojot tematiskās jomas, kas saistītas ar nākotnes zināšanu sabiedrību, zināšanu apmaiņu un inovācijām, ilgtspējīgu attīstību un ar digitālo transformāciju saistītajiem drošības jautājumiem. Aicinām konferencei pievienoties gan klātienē Cēsu ielā 4, 129.kabinetā, gan tiešsaistē, Vidzemes Augstskolas YouTube kanālā un MS Teams platformā šeit.

Konference sastāvēs no divām paneļdiskusiju sekcijām un studentu pētniecisko darbu sekcijas. Paneļdiskusijās tiks ievēroti atvērtās informācijas apmaiņas un pārrobežu mācīšanās principi, savukārt, studentu sekcijas mērķis ir iepazīstināt studentus ar pētniecības vidi, sniedzot iespēju prezentēt savu pētījumu tēmas kopā ar vadošajiem zinātniekiem, akadēmiķiem un pētniekiem, gan saņemot atsauksmes par savu pētījumu, gan gūstot iedvesmu no pieredzējušajiem kolēģiem.

Konference tiek organizēta specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.5 Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijā 2.kārtas projekta Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int) projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/005 ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Modris Apsītis, Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciālists