Vidzemes Augstskola izsludina starptautisku konkursu rektora amatam

Vidzemes Augstskola izsludina starptautisku konkursu rektora amatam

Vidzemes Augstskola (ViA) izsludinājusi atklātu starptautisko konkursu uz Vidzemes Augstskolas rektora amatu.

Kā norāda ViA Padomes priekšsēdētājs Dr.rer.pol. Arnis Sauka: “Priecāšos, ja nākamo augstskolas rektoru ievēlēsim enerģisku, motivētu cilvēku, kurš spēj novērtēt jau paveikto Vidzemes Augstskolā un spēj vadīt augstskolu, lai sasniegtu jaunas virsotnes gan studentu piesaistē un studiju kvalitātes uzlabošanā gan zinātnē, inovācijās, gan finansējuma piesaistē, gan sadarbībā ar politikas veidotājiem, uzņēmējiem un sabiedrību kopumā, Valmierā, Latvijā un starptautiskā mērogā. Šis ir atklāts konkurss, tādēļ aicinu pieteikties ikvienu, kurš atbilst šīm īpašībām.”

Uz rektora amatu var kandidēt personas, kurām ir zinātnes doktora grāds, pieredze un sasniegumi zinātnē un augstākās izglītības vai inovāciju jomā, nevainojama reputācija un darba pieredze vadošā amatā un starptautiskā vidē. Alga par rektora pienākumu veikšanu – 4500,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās līdz 2022. gada 5. maijam. Piesakoties konkursa 1. kārtai, pretendentiem uz vakanto amatu viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas datuma oficiālajā vietnē “Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz ViA Padomei adresēta motivācijas vēstule, iekļaujot informāciju par atbilstību rektora amata kandidātam izvirzītajiem kritērijiem, t.sk. apliecinājumu par nevainojamu reputāciju, kā arī tēžu formā – redzējumu par ViA stratēģisko attīstību. Pretendentiem jāiesniedz izglītību, akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves gājuma apraksts (CV), iekļaujot zinātnisko publikāciju un monogrāfiju sarakstu vai citus apliecinājumus par darbību zinātnes, augstākās izglītības vai inovāciju jomā. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par piekrišanu personas datu apstrādei, lai nodrošinātu ViA rektora kandidāta izvirzīšanas un ievēlēšanas norisi.

Vidzemes Augstskolas rektors tiek vēlēts atbilstoši nolikumam. Vidzemes Augstskolas rektora vēlēšanu nolikums un pilns sludinājums ar noteikumiem pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Modris Apsītis, Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciālists