Vidzemes Augstskola ir gatava studentu uzņemšanai

Vidzemes Augstskolas (ViA) aktuālie uzņemšanas datumi pamatstudijās un maģistra līmeņa studijās.

Pieteikšanās koledžas un bakalaura līmeņa studijām
No 28. jūnija Vidzemes Augstskolā norisināsies reflektantu uzņemšana pamatstudijās. Šogad sekmīgākie reflektanti varēs pretendēt uz kādu no 500 budžeta vietām deviņās sociālo zinātņu un inženierzinātņu studiju programmās. Pieteikties studijām varēs līdz 12. jūlijam elektroniski, izmantojot vietni www.latvija.lv, vai no 6. jūlija līdz 12. jūlijam jebkurā no augstākās izglītības iestādēm, kuras ir iesaistījušās vienotajā uzņemšanā.

Paralēli valsts garantētajām budžeta vietām iespējams studēt arī par maksu. Lai arī šogad Vidzemes Augstskolā ir pieaugušas studiju maksas, augstskola ir izstrādājusi plašu atlaižu klāstu, kas būtiski atvieglo reflektanta izmaksas un paver plašas iespējas iegūt augstāko izglītību. Ar studiju maksu un atlaidēm var iepazīties šeit. Bet ar budžeta vietu sadalījumu studiju programmās var iepazīties šeit.

Pamatstudiju konkursa rezultātu aprēķināšana un izziņošana notiks divās kārtās:
1.kārtas rezultātu paziņošana notiks 16. jūlijā portālā www.latvija.lv. Sīkāka informācijā par rezultātiem un turpmāko rīcību sekos arī SMS un e-vēstules veidā.
2.kārtas rezultāti tiks paziņoti 20. jūlijā pēc plkst. 17.00 portālā www.latvija.lv, kā arī SMS un e-vēstules veidā.
Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Vidzemes Augstskolas pārstāvjiem: 26182255, .

Pieteikšanās maģistra līmeņa studijām
Pieteikšanās uz kādu no sešām maģistra līmeņa programmām 2021./2022. akadēmiskajam gadam norisināsies no 28. jūnija līdz 20. augusta plkst.14.00, izmantojot ViA portālu magistri.va.lv. Ja izvēlētajā studiju programmā paredzēts iestājpārbaudījums, tad, piesakoties studijām, reflektants saņems informāciju par tā norises laiku, vietu un nosacījumiem.

Rezultāti būs pieejami 24. augustā magistri.va.lv. Studiju līgumu slēgšana klātienē: 25.–27. augusts, plkst.10.00–13.00, Vidzemes Augstskolā Cēsu ielā 4.

Jaunumi
Šogad kā jaunums ViA maģistru studiju piedāvājumā ir programma “Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai”. Studiju programma veidota, lai praktiski stiprinātu konkurētspējīga tūrisma stratēģiskai vadībai nepieciešamās kompetences. Nodarbības notiek gan tiešsaistē, gan klātienē. Intensīvās studiju nedēļas reizi semestrī notiek Latvijā un Somijā, un neatņemama studiju sastāvdaļa ir mācību ekskursija Ziemeļvalstu – Baltijas valstu – reģionā. Studijas notiek angļu valodā, un, absolvējot šo programmu, studentam ir iespēja iegūt dubulto grādu. Sīkāka informācija par programmu šeit.

Informācija par studentu ziemas uzņemšanu studiju programmās “Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai”, kā arī koledžas līmeņa studiju programmā “Koka ēku celtniecība un ekobūves” 2021./2022.akad.g. (studiju sākums 01.02.2022.) būs pieejama š.g. decembrī.

Vidzemes Augstskola ir starp darba devēju desmit visbiežāk ieteiktajām augstskolām, kas piedāvā 17 studiju programmas: Biznesa vadības, Informācijas tehnoloģiju, Mehatronikas, Būvniecības, Komunikācijas, mediju un pārvaldības vai Tūrisma un atpūtas studiju virzienā. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Dainu Ezertēvu (26182255, ).

Informāciju sagatavoja:
Monika Sproģe,
Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste