Vidzemē norit darbs, lai izveidotu vienas pieturas aģentūru, veicinot daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu

Septembra vidū Vidzemes plānošanas reģions Latvijā uzņēma RenoWave projekta komandu, kas apvieno vairākas Baltijas jūras reģiona valstis - Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija, Polija, Zviedrija un Vācija. Katrā valstī, tostarp arī Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā, tiks izveidota vienas pieturas aģentūra ar mērķi veicināt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu.

Septembra vidū Vidzemes plānošanas reģions Latvijā uzņēma RenoWave projekta komandu, kas apvieno vairākas Baltijas jūras reģiona valstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, Somija, Polija, Zviedrija un Vācija. Katrā valstī, tostarp arī Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā, tiks izveidota vienas pieturas aģentūra ar mērķi veicināt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu.

Vienas pieturas aģentūras izveide plānota nākamā gada pavasarī, kur ēku apsaimniekotāji un citi interesenti varēs  saņemt informatīvo un tehnisko atbalstu par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu. Līdztekus vienas pieturas aģentūras izveidei Vidzemē plānots tās ietvaros regulāri tikties ar ēku apsaimniekotājiem, pašvaldību speciālistiem un pieaicinātiem ekspertiem, lai kopīgās diskusijās izprastu problēmjautājumus ēku atjaunošanas soļos un kopā piemeklētu atbilstošākos risinājumus. Lai veicinātu iedzīvotāju aktīvāku iesaisti lēmuma pieņemšanā par ēkas atjaunošanu, tiks organizētas arī vairākas tikšanās ar pašiem iedzīvotājiem.

RenoWave partneru sanāksmes laikā aicinājām pieredzē dalīties arī Rīgas enerģētikas aģentūras  pārstāvi Valteru Libertu Muzikantu, kurš pastāstīja par vienas pieturas aģentūras darbību Rīgā un līdz šim paveikto. V.L. Muzikants stāsta, ka kopš aģentūras izveides 2021. gadā līdz šim gadam ir notikušas vairāk kā 500 konsultācijas ar iedzīvotājiem dažādās tēmās – ēku energoefektivitāte, apkures sistēma, pāreja uz atjaunojamo enerģiju, energokopienu veidošana, kā arī lēmumu pieņemšana.

Lai iepazīstinātu ārzemju partnerus ar daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas pieejām Latvijā, devāmies uz Siguldu, Cēsīm un Valmieru.

Valmierā projekta partneriem bija iespēja pirmajiem apskatīt tikko atjaunoto ēku Linarda Laicena ielā 12, un kopā ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzņēmumu SIA Valmieras Namsaimnieks doties uz Gaujas ielu 2. Jāuzsver, ka daudzdzīvokļu ēka Gaujas ielā 2 ieguva 2. vietu Dzīvo siltāk konkursa nominācijā ”Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2021”.

Latvijā projektu “Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā” (RenoWave) īsteno Vidzemes plānošanas reģions un Baltijas Vides Forums. Tas tiek ieviests Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Jautājumiem: Eva Meijere, projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā,

Informāciju sagatavoja: Baiba Šelkovska, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā. Saziņai: