Vides pārvaldības studenti no Zviedrijas iepazīst Valmieras novada pieredzi

Vides pārvaldības studenti no Zviedrijas iepazīst Valmieras novada pieredzi

16. un 17. maijā Valmierā viesojās Stokholmas Universitātes Dabas ģeogrāfijas departamenta maģistrantūras studenti, kuri Zviedrijā apgūst vides pārvaldību, un viņu pasniedzēji.

Kursa “Starptautiskie vides jautājumi” lauka studiju vizītes Latvijā ietvaros studenti iepazina arī Valmieras novada pieredzi vides pārvaldībā. Tiekoties ar Valmieras novada pašvaldības Attīstības nodaļa vadītājas vietnieci, attīstības plānotāju Līgu Bieziņu un Dabas resursu pārvaldības nodaļas vecāko vides speciālisti Līgu Zvirbuli, ārējo sakaru organizatori, projektu vadītāju Līgu Martinsoni studenti uzzināja vairāk par Valmieras novada teritorijas daudzveidību, attīstības perspektīvām, nesen īstenotajiem projektiem un iecerēm, pakalpojumiem un sporta, izglītības, atpūtas iespējām Valmieras novadā. Tāpat jaunieši iepazinās ar novada vides pārvaldības principiem un ilgtspējīgas saimniekošanas piemēriem.

Vizītes ietvaros studenti uzzināja arī par ūdenssaimniecības un siltumapgādes risinājumiem Valmierā, apmeklēja Vidzemes Augstskolu un Valmieras Integrēto bibliotēku, pārrunājot ar vides izglītību un iedzīvotāju iesaisti saistītus jautājumus. Viesi tika iepazīstināti ar daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas un renovācijas pieredzi pilsētā, kā arī apmeklēja vairākus Valmieras ražošanas uzņēmumus. Valmieras apmeklējuma noslēgumā, zviedru studenti izzināja arī atkritumu apsaimniekošanas jautājumus un viesojās SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”.

Studenti lauka studijās Latvijā viesojas no 16. līdz 20. maijam. Vizītes turpinājumā studenti Latvijas Universitātes Dabas mājā Rīgā apgūst jautājumus, kas saistīti ar vides pārvaldību Latvijā kopumā, apmeklē Vides un reģionālās attīstības ministriju, kā arī Pierīgā esošos uzņēmumus un dabas teritorijas.