Vides objekti dinamiskajā pilsētā – Valmierā

Māksla neatstāj vienaldzīgu, tā raisa viedokļus – atzinību, kritiku, sapratni, noliegumu. Viedoklis palīdz mākslai būt dzīvai.

DINAMISKĀ PILSĒTA ir Valmieras vadmotīvs ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu.

Iedvesmas avots – pasaulē slavenā latvieša, Valmieras novadā, Ķoņu pagastā dzimušā konstruktīvisma mākslinieka, fotomontāžas pioniera Gustava Kluča darbs “Dinamiskā pilsēta” (1919). Tajā izteiktā ideja par vēsturisko industrializācijas tēmu sasaucas ar Valmieras novada iedzīvotāju pragmatisko, racionālo un saimniecisko skatījumu uz dzīvi.

Tāpat kā Gustavs Klucis savos darbos, mēs piešķirsim visam, ko darām un radām, kustību – veidosim savu pilsētu un novadu par dinamisko mikrolielpilsētu, iedvesmosim pārmaiņām Latviju un citas Eiropas un pasaules pilsētas. Valmiera kļūs par piepildītāku un atvērtāku vietu Eiropas kultūrai, reizē saglabājot mums tik būtiskās vērtības – racionalitāti un pragmatismu.

Kvadrāts/ rombs ir Valmieras – Eiropas kultūras galvaspilsētas – vizuālās identitātes pamatelements. Kvadrāts simboliski ietver indivīda izpratni par kultūru, tās uztveramību un vizuālo pieņemšanu. Spēju saprast un pielīdzināt saviem vizuālajiem standartiem. Kvadrāts ir saprotams, izskaidrojams un perfekts. Izmainītā kvadrāta forma simboliski izsaka visu jauno, atšķirīgo, citādo.

Savukārt krāsu koncepcija balstīta Gustava Kluča daiļradē un Valmieras, Valmieras novada raksturīgo pilsētu un piepilsētu lauku ainavās – karmīnsarkanā (Skaņākalna klintis) un zeltainā (Sedas purvs).