Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa viesojas Valmieras novadā

1.martā darba vizītē Valmieras novadā viesojās Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa. Vizītes laikā ministre tikās ar Valmieras novada domes deputātiem, vadību un pašvaldības pārstāvjiem. Sarunās un diskusijās tika pārrunātas novada aktualitātes. Ministre apmeklēja industriālo teritoriju – Rūpniecības un eksporta parku, Valmieras Industriālo parku un Jāņa Daliņa stadionu.

Ministre I. Bērziņa piedalījās arī Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) atklāšanā Sedā. 1.martā 12 Valmieras novada bibliotēkās, tostarp Sedā, atklāja Valsts un pašvaldību vienotos klientu apkalpošanas centrus. Turpmāk novada nozīmes VPVKAC darbosies bibliotēkās Sedā, Burtniekos, Rencēnu pagasta 1. bibliotēkā, Plāņu pagasta Jaunklidzī, Sēļos, Dikļos, Kauguru pagasta Mūrmuižā, Brenguļos, Vaidavā, Zilākalnā Bērzainē un Jeros.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa vēlēja laipnus klientus un izdošanos: “Valsts un pašvaldību vienotie klientu centri ir ļoti būtisks un svarīgs projekts kopumā Latvijā. Mērķis ir atvērt vairāk nekā 500 klientu centrus valstī. Šobrīd tuvojamies jau 300. Svarīgs faktors ir valsts un pašvaldību spēja sadarboties. Valsts pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem ir nozīmīga valsts attīstībā, veidojot iekļaujošu sabiedrību, kurā pakalpojumi kļūst arvien pieejamāki neatkarīgi no dzīvesvietas. Klātienes konsultācijas arī digitalizācijas laikmetā ir būtisks valsts pārvaldes saskares punkts ar iedzīvotājiem, kad jebkurš no mums var saņemt atbalstu un nepieciešamo informāciju e-pakalpojumu lietošanā arī klātienē.” 

VPVKAC tīkla paplašināšana Valmieras novadā ir nozīmīgs solis pakalpojumu pieejamības uzlabošanā un atbalsts ikvienam valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā, nodrošinot pakalpojumu pieejamību visām sabiedrības grupām, īpaši tiem iedzīvotājiem, kuriem ir problēmas piekļūt digitālai videi vai ir nepietiekamas digitālās prasmes, kā arī iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama konsultācija nestandarta situācijā.

Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks atzina, ka paplašinot VPVKAC tīklu Valmieras novadā ir panākta pakalpojumu tuvināšana iedzīvotājam, veicināta sadarbība ar pašvaldību un valsti. Viņš atzinīgi vērtēja vietējās kopienas aktivitātes un iniciatīvas  Sedā un vēlēja veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.

VPVKAC iedzīvotāji vienkopus var saņemt 13 valsts iestāžu pakalpojumus (sociālos, uzņēmējdarbības, būvniecības, vides un daudzus citus) e-pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus gan klātienē, gan telefoniski un elektroniski. 

Tāpat kā citviet, arī jaunajos klientu apkalpošanas centros iedzīvotāji varēs pieteikt pieprasītākos valsts iestāžu pakalpojumus “pilnvarotā e-asistenta” risinājumā, tas ir, pakalpojumu pēc klienta pilnvarojuma portālā Latvija.lv piesaka VPVKAC darbinieks. Atsevišķus pakalpojumus uz vietas būs iespējams pieteikt papīra formā, šādus pieteikumus VPVKAC darbinieks sistēmā nosūtīs atbildīgajai iestādei. Centrs ir būtisks atbalsta punkts tiem iedzīvotājiem, kuriem būtu nepieciešams atbalsts digitālo pakalpojumu saņemšanai, piesakot pakalpojumus portālā https://latvija.gov.lv, kā arī saņemt rekomendācijas atbilstošo valsts pakalpojumu izvēlei.

VPVKAC ir lielākais klientu apkalpošanas tīkls valstī, tajā var patstāvīgi vai ar VPVKAC darbinieka palīdzību pieteikt visus valsts pārvaldes portālā https://www.latvija.gov.lv pieejamos pakalpojumus, kā arī saņemt citas konsultācijas. VPVKAC tīkls nodrošina valsts pakalpojumu klientiem “vienas pieturas” principu, saņemot dažāda veida informāciju un palīdzību dažādu valsts un pašvaldības pakalpojumu pieteikšanai un saņemšanai. 

Līdz šim Valmieras novadā darbojās septiņi VPVKAC – katrā teritoriālajā apvienībā viens. Pakalpojumu centru tīkla paplašināšana atvieglos iedzīvotāju ikdienas soli, saņemot pakalpojumus tuvāk savai dzīvesvietai. VPVKAC izveide ir iespējama pateicoties valsts un pašvaldības ciešai sadarbībai domājot par to, lai iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi kļūtu tuvāki, ērtāki un lētāki.