Vēstules nosūtīšanai var nodot Latvijas Pasta pastniekam, piesakot šā pakalpojuma saņemšanu savā dzīvesvietā

Vēstules nosūtīšanai var nodot Latvijas Pasta pastniekam

Latvijas Pasts atgādina iedzīvotājiem par iespēju vēstuļu korespondenci – vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas – un pasta pakas nosūtīšanai nodot savam pastniekam. Pasta pakalpojumu saņemšana dzīvesvietā ir ērta, izdevīga, droša un pieejama, kad tas nepieciešams, – pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina visus tos pašus pakalpojumus, kas pieejami pasta nodaļā. Iedzīvotāji var pieteikties pasta pakalpojumiem savā dzīvesvietā, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001.

Latvijā patlaban darbojas dažādas pasta pakalpojumu sniegšanas formas – atkarībā no konkrētās teritorijas iedzīvotāju skaita, pasta pakalpojumu izmantošanas apjoma un patērētāju paradumiem pasta pakalpojumi tiek sniegti pilna spektra tradicionālā pasta nodaļā, pasta pakalpojumu sniegšanas vietā vai ar pastnieka starpniecību klienta dzīvesvietā atbilstoši tam, cik pasta pakalpojumi attiecīgajā vietā ir pieprasīti.

Latvijas Pasts atgādina, ka visērtākais veids sūtījumu nosūtīšanai mazajās lauku teritorijās, kur pasta pakalpojumi tiek sniegti klienta dzīvesvietā ar pastnieka starpniecību, ir pieteikt pakalpojuma saņemšanu sev izdevīgā laikā un nepieciešamo sūtījumu nodot tieši savam pastniekam. Pasta pakalpojumu saņemšana savā dzīvesvietā ir izdevīga, droša un pieejama ne tikai noteiktā darbalaikā, bet tad, kad tas klientam nepieciešams.

Turklāt universālā pasta pakalpojumu sniegšana – vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas) un pasta paku sūtījumu saņemšana un nodošana nosūtīšanai – klientu dzīvesvietā tiek nodrošināta ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pasta pakalpojumu sniegšanas vietās bez papildu komisijas maksas.

Pie pastnieka klienta dzīvesvietā ir pieejami šādi pakalpojumi:

  • iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekojamu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas) un pasta paku sūtījumu pieņemšana un nosūtīšana;
  • pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde;
  • preses izdevumu abonēšana;
  • iemaksas un izmaksas Pasta norēķinu sistēmā;
  • naudas pārvedumu izmaksa;
  • komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa;
  • komercpreču iegāde u.c.

Precīzs saraksts, kur pastnieks pakalpojumus sniedz klienta dzīvesvietā, pieejams šeit. Pasta pakalpojumus savā dzīvesvietā var saņemt, iepriekš piesakot tos Latvijas Pasta Klientu centrā pa tālruni: 27008001 vai 67008001.

Jebkuru jautājumu gadījumā par Latvijas Pasta sniegtajiem pakalpojumiem klienti tiek aicināti sazināties ar Latvijas Pasta Klientu centru – tālrunis 67008001 vai 27008001; e-pasta adrese: ; sociālie tīkli: twitter.com/latvijas_pasts, facebook.com/latvijas.pasts.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Kļaviņa, VAS “Latvijas Pasts”