Veselības veicināšanas nodarbības skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem Burtnieku apvienībā

Veselības veicināšanas nodarbības skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem Burtnieku apvienībā

Valmieras novada pašvaldība turpina Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Valmieras novada Burtnieku apvienības iedzīvotājiem”, vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/084, īstenošanu.

Projekta ietvaros noslēgušās radošās nodarbības “Tu esi tas, ko tu ēd”, kuru laikā skolēni guva gan praktiskas, gan teorētiskas zināšanas par veselīga uztura nozīmi attīstībā un augšanā, kā arī tika iepazīstināti ar veselīgu pārtikas produktu izvēles metodēm veselīgas maltītes pagatavošanai sirds un asinsvadu slimību primārai profilaksei.

Burtnieku Ausekļa, Rencēnu un Matīšu pamatskolās kopskaitā norisinājās 60 nodarbības, kuru ietvaros vairāk nekā sešdesmit 7. – 9. klašu skolēni apguva enerģizējošu brokastu un uzkodu pagatavošanas principus, produktu etiķešu “tulkošanu” un piedalījās veselīgu našķu meistarklasē. Nodarbības vadīja uztura speciāliste Agnija Irkle, pakalpojumu sniedza SIA “Vidzemes slimnīca”.

Šobrīd projekta ietvaros norisinās arī vingrošanas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem “Vingro kopā ar mani”. To mērķis ir sekmēt bērnu pareizas stājas veidošanos, kustību koordinācijas un līdzsvara veicināšanu un muskuļu nostiprināšanos. Nodarbībās ir iekļautas vingrinājumu programmas, kas vērstas uz iespējamās stājas deformācijas novēršanu.

Nodarbības bērniem no 4 līdz 7 gadu vecumam notiek Burtnieku apvienības 4 pirmsskolas izglītības iestādēs: “Burtiņš”, “Namiņš”, “Sienāzītis” un Rencēnu pamatskolas pirmsskolas izglītības programmas grupā. Kopskaitā līdz augustam notiks 60 nodarbības, kurās piedalās vairāk nekā 90 Burtnieku apvienības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu. Nodarbības vada SIA “Valmieras veselības centrs” fizioterapeite Lāsma Zepa.

Nacionālais attīstības plāns 2020