Veselības projekta aktivitātes

Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Valmieras novada Burtnieku apvienības iedzīvotājiem” ietvaros norisinājās pasākumi “Lekcijas par atkarību profilaksi” un radošās nodarbības “Veselības nedēļa” skolas vecuma bērniem.

22. septembrī Rencēnu, Matīšu un Burtnieku pamatskolās 7.-9. klašu skolēni piedalījās Jauniešu pusaudžu centra mentores Zeltītes Milleres vadītajās lekcijās par atkarību profilaksi.

Lekciju laikā jauniešiem bija iespēja uzzināt informāciju par atkarību profilaksi atbilstoši vecuma grupai, kā arī nostiprināt lekcijā iegūtās zināšanas veicot radošu grupas darbu.

Savukārt skolēnu rudens brīvlaikā Valmieras Viestura vidusskolā nodibinājuma “Viesturskolas atbalsta fonda” vadībā no 23. līdz 27. oktobrim norisinājās pasākums radošās nodarbības “Veselības nedēļa” skolēniem vecuma grupās 1.-3. klase un 4.-6. klase.

Pasākuma laikā skolēniem tika nodrošinātas dažādas veselības veicināšanas aktivitātes,  diskusijas par veselīgu uzturu un atkarību profilakses tēmām atbilstoši dalībnieku vecumam.

Nodarbības tiek organizētas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Valmieras novada Burtnieku apvienības iedzīvotājiem”, vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/084, ietvaros.