Veselības aprūpes pakalpojumi Strenču feldšerpunktā

veselība

Veselības aprūpe ir viena no prioritārajām pakalpojumu jomām valstī. Tās ietekme uz sabiedrību, valsts demogrāfisko situāciju un attīstību, kā arī katru indivīdu atsevišķi ir ļoti liela. Ieguldījumi veselībā un veselības aprūpē ir ieguldījumi valsts attīstībā.

Reģionālās politikas pamatnostādņu noteiktais veselības aprūpes pakalpojumu grozs kopumā ir aktuāls joprojām – primārās veselības aprūpe, neatliekamā medicīniskā palīdzība, veselības aprūpe mājās – pēc iespējas tuvāk personas dzīvesvietai.

Primārā veselības aprūpe (PVA) ir cilvēka pirmais saskarsmes posms ar veselības aprūpes sistēmu, tāpēc veselības aprūpes pakalpojumi tiek plānoti tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Teritorijās, kurās ir nepietiekams ģimenes ārstu pakalpojumu sniedzēju nodrošinājums un apgrūtināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, NVD slēdz līgumu ar pašvaldību par feldšerpunkta darbību PVA pakalpojumu nodrošināšanai. Mērķis – uz pacientu orientēta primārā veselības aprūpe.

Strenču feldšerpunktā ārsta palīgs Sandra Sermus  nodrošina minimālo veselības aprūpes pakalpojuma apjomu, ārstniecību – atbilstoši kvalifikācijai, profilaksi, vakcināciju, hronisko pacientu aprūpi un izglītošanu.

Biroja administratore Elīna Stomere ikdienā veic pacienta veselības aprūpes koordinēšanu, mērķtiecīgi izjautās,  laicīgi atgādinās par vakcināciju, profilaksi, informēs par pieejamiem pakalpojumiem un iespējamām darbībām.

Ārsta palīgs Sandra Sermus pacientus pieņem:

Pirmdienās no 9.00

Piektdienās no 9.00

Kontakttālrunis 29749517

Biroja administratores darba laiks:

Pirmdienās no 8.00 – 14.00

Otrdienās no 8.00 – 17.00

Trešdienās no 8.00 – 16.00

Ceturtdienās no 8.00 – 19.00

Piektdienās no 8.00 – 14.00

Kontakttālrunis 64731431

Dr. Jura Jakovina pieņemšanas laiks Strenču feldšerpunktā:

Katru ceturtdienu no 15.00 – 19.00