“Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” īstenošana maijā


Turpinoties projekta “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” īstenošanai, kura ietvaros piedāvājam pasākumus un nodarbības dažādās jomās. Arī maija mēnesī īpaša uzmanība tiks pievērsta veselīgam, ātri un vienkārši pagatavojamam uzturam, kā arī garīgās veselības uzlabošanai. Atgādinām, ka uz visām nodarbībām ir pieejams transports dalībniekiem. Transports jāpiesaka ne vēlāk kā dienu pirms nodarbības. Transporta pieteikšana un papildu informācija par projekta aktivitātēm: 29431271 vai ; 25460636 vai