Vēl līdz 20. jūlijam noris pieteikšanās konkursam “Sakoptākais mežs 2024”

mežs

Latvijas Meža īpašnieku biedrība jau astoto gadu pēc kārtas organizē konkursu “Sakoptākais mežs”, lai apzinātu un izceltu labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, sniegtu iespēju meža īpašniekiem dalīties savā pieredzē, attīstītu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu. Pieteikt dalību konkursā var vēl līdz 20. jūlijam.

Konkurss “Sakoptākais mežs” tiek veidots kā platforma, kur meža īpašnieki var dalīties savā pieredzē, parādīt ieguldīto darbu plašākai sabiedrībai, kā arī saņemt vērtīgus padomus no jomas ekspertiem. Meža īpašnieku vidū netrūkst cilvēku, kuriem meža apsaimniekošana ir gan sirdslieta, gan dzīvesveids. Mums ir svarīgi šiem cilvēkiem izteikt atzinību par viņu paveikto darbu. Mēs aicinām ikvienu mežsaimnieku padalīties savā pieredzē, sūtot pieteikumu konkursam.

Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks

Konkursā pieteiktie īpašumi tiks vērtēti pēc meža īpašnieku ieguldījuma produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, kopšanas metodēm, meža infrastruktūras, zinātniski pamatotu metožu izmantošanas ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā, ainavas elementu plānošanas, kā arī saskarsmes ar kaimiņiem un pašvaldību. Pieteikumu konkursam par savu vai citu privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. pašvaldība, apsaimniekotajās vai pilnvarotā persona. Pieteikumu konkursam iesniedz papīra formā vai elektroniski.

Konkursa balvu fonds sastāv no praktiski pielietojama motorinstrumenta jaunaudžu kopšanai un divām dāvanu kartēm meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla iegādei, kas tiks sadalīti starp trīs visaugstāk novērtētāko meža īpašumu saimniekiem. Tāpat trīs visaugstāk novērtētie īpašnieki tiks nominēti prestižajai meža nozares gada balvai „Zelta čiekurs” nominācijā „Par ilgtspējīgu saimniekošanu”.

Konkursa nolikums un papildu informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem meklējama šeit: https://mezaipasnieki.lv/lv/sakoptakais-mezs-2024. Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība.

Papildu informācija:
Sigita Alksne
Latvijas Meža īpašnieku biedrības organizētā konkursa „Sakoptākais mežs”
Projektu vadītāja
Tālr.+371 26814105
e-pasts:

Latvijas Meža īpašnieku biedrība jau astoto gadu pēc kārtas organizē konkursu “Sakoptākais mežs”, lai apzinātu un izceltu labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, sniegtu iespēju meža īpašniekiem dalīties savā pieredzē, attīstītu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu. Pieteikt dalību konkursā var vēl līdz 20. jūlijam.