Veikta dendroloģiskā inventarizācija Kocēnu un Burtnieku muižas parkos

Burtnieku muižas parks

Jūlija sākumā SIA “LABIE KOKI eksperti” veica 800 koku dendroloģisko inventarizāciju divos Valmieras novada muižas parkos – Kocēnu muižas parkā un Burtnieku muižas parkā.

Šajos parkos kokiem ir ne tikai kultūrvēsturiska vērtība, bet arī bagāta dabas vērtība. Kā vēsta SIA “Labie koki”, tieši senie muižu parki ierasti ir pilni ar slēptiem dabas “dārgumiem”, kas gadsimtiem attīstās kā atsevišķi slēgtie biotopi, katrs ar savu sugu daudzveidību.

Veicot darbus, trīs dienu laikā komanda atklāja vairākus valsts nozīmes dižkokus, dendroloģiskos retumus kā Eiropas ciedrupriedi, riekstkoku sugu, Tatārijas kļavu, Māka ievu, vienkrāsu baltegli, īsto riekstkoku, parasto egli “Virgata”. Tāpat arī tika atklāti trīs jauni dižkoki – divi ozoli un viena Holandes liepa. Kocēnu muižas parkā tika atrastas divas īpaši aizsargājamas kukaiņu sugas: aizsargājamais Lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita) un aizsargājamā Spožā skudra (Lasius fuliginosus), kuras Latvijas sarkanajā grāmatā ir iekļautas 1. kategorijā.

Objektus apsekoja LR kvalificēts kokkopis-arborists, parka dārznieks un agronoms dārzkopis Aigars Priede, sertificēts Eiropas Arbortistu padomes arborists, LR kvalificēts kokkopis-arborists, LR kvalificēts parka dārznieks un Latijas Kokkopju-Arboristu biedrības biedrs Guntars Mozuļčiks un ainavu arhitekte, LR kvalificēta kokkope-arboriste Paula Ozoliņa.

Tāpat šovasar  turpināsies koku kopšanas darbi projektā “Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā”. Projekta laikā tiks sakopti septiņi dižkoki Valmieras novadā.