Veikta Burtnieku Vecās kapsētas kapličas un vārtu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

Projekta ietvaros veikta Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu Burtnieku Veco kapu kapličas (valsts aizsardzības Nr. 6900) un Burtnieku Veco kapu vārtu (valsts aizsardzības Nr. 6901) arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, lai turpmāk varētu plānot to saglabāšanu, atjaunošanu un pieejamības nodrošināšanu apmeklētājiem. Darbus veica SIA “ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES GRUPA”.

Burtnieku Veco kapu kapliča un vārti celti laika posmā no 1777. gada līdz 1779. gadam. Kapličas ēkai sākotnēji bijis četrslīpu jumts ar saduru vienā punktā, klāts ar dakstiņu segumu. Zem kapličas atradās pagrabi ar apbedījumiem. 1929. gadā kapliča bijusi tik sliktā stāvoklī, ka Burtnieku draudzes Padome to pārdeva nojaukšanai, tomēr pēc draudzes locekļu protesta un apņemšanās ziedot līdzekļus, pārdošanas līgums tika atcelts. Par katru veikto ziedojumu sastādīts protokols, kurā fiksēts ziedotāja vārds, uzvārds, dzīves vieta, ziedotā summa naudā vai būvmateriālos un ziedotāja paraksts. No 30 ziedojumu protokoliem saglabājušies 21. Domājams, ka šīs atjaunošanas laikā kapliča ieguva jumtu ar skaidu segumu.

Nākamie atjaunošanas darbi kapličā un vārtos notikuši ap 1984. gadu. 1998. gadā remontēts kapličas jumta segums un grīdā ieklātas betona plāksnes ar nolūku objektu pasargāt no mantračiem un kapeņu apbedījumu meklētājiem. Jau pavisam drīz, 2005. gadā, veikta kapličas un vārtu restaurācija. Kapličai labots jumts, nomainīti logu stikli, restaurētas durvis, veikta sienu špaktelēšana un krāsošana. Vārtiem jumts nosegts ar ruberoīda segumu, bet vārtu ailas aiztaisītas ar dēļu vairogiem. 2006. gadā vārtu konstrukcija nostiprināta, savelkot to ar tērauda uzlikām sienām un stūriem. Vēlākos gados ieguldījumi nevienā no ēkām nav veikti, kā dēļ arī kapliča ir sliktā tehniskā stāvoklī, bet vārti – nu jau avārijas stāvoklī.

Pārdomāti un pakāpeniski atjaunošanas pasākumi pārvērstu abas ēkas par sakoptu, arhitektoniski interesantu, vienkāršu, bet nozīmīgu objektu tuvākajā apkārtnē.

Burtnieku Veco kapu kapličas un vārtu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte veikta Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Burtnieku vecās kapsētas kapličas un vārtu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte” ietvaros. Projekts sekmē kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu. Projekta mērķis ir veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma Burtnieku Veco kapu  kapličas un vārtu saglabāšanu, attīstību un pieejamību esošajām un nākamajām paaudzēm.

Kopējās projekta izmaksas ir 3280,07 EUR, t.sk., 1500,00 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums un 1780,07 EUR Valmieras novada domes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks: 2021. gada 1. jūlijs – 2021. gada 30. oktobris.