Veiksmīgi noslēgusies Valmieras tehnikuma akreditācija

Valmieras tehnikums

Marta vidū ar ļoti labiem rezultātiem noslēgusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta veiktā Valmieras tehnikuma un tā īstenoto izglītības programmu akreditācija.

Uz sešiem gadiem akreditētas tehnikumā īstenotās izglītības programmas šādās specialitātēs: “Klientu apkalpošanas speciālists”, “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” un “Programmvadības metālapstrādes galdu iestatītājs”, apliecinot programmu atbilstību optimālam kvalitātes līmenim. Saņemts augsts novērtējums arī direktores Vinetas Melngāršas darbam un profesionālajam ieguldījumam tehnikuma vadībā un attīstībā.

“Tik labus rezultātus mums izdevies sasniegt pateicoties kopdarbam,” pauž Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša. “Ļoti novērtējam skolēnu vecāku iesaistīšanos, kuri piedalījās intervijās ar akreditācijas ekspertu komisiju un aktīvi atbalsta skolas ikdienas darbu. Paldies arī visiem skolēniem un viņu vecākiem, pedagogiem, administrācijai un sadarbības partneriem, kuru ieguldījums ir kā pamats šādam rezultātam!”

Akreditācijas procesa laikā atzinīgi tika novērtēta Valmieras tehnikuma noteiktā metodiskā darba virsvadība metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību, kā arī uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozarēs starp visām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā!

Viena no tehnikuma panākumu un izaugsmes atslēgām ir arī izveidotā sadarbība ar uzņēmējiem, nozares asociācijām un izglītības iestādes konventa pārstāvjiem. Ņemot vērā Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības tendences darba tirgū un pieprasījumu pēc dažādu nozaru kvalificētiem darbiniekiem, Valmieras tehnikums izstrādā un īsteno izglītības programmas arī pieaugušajiem, sniedzot iespēju pieredzes bagātu pasniedzēju vadībā apgūt jaunas prasmes vai papildināt esošās zināšanas.

Valmieras tehnikumā jauniešiem ir iespējams iegūt profesionālo vidējo izglītību 12 dažādās specialitātēs. Mūsdienīgā un inovatīvā vidē te iespējams apgūt prasmes inženiermehānikā, atjaunojamajā enerģētikā, viesmīlībā, klientu apkalpošanā, pārtikas pārstrādē, pavārmākslā, finanšu vadībā, loģistikā, mehatronikā, programmēšanā, mašīnbūvē un metālapstrādē. Skolēni, kuri šogad absolvēs 9. klasi, jau tagad ir laipni aicināti iepazīties ar tehnikuma telpām klātienes ekskursijās un sekot līdzi informācijai par uzņemšanu mājas lapā valmierastehnikums.lv!

Informāciju sagatavoja:
Aija Kleimane, Valmieras tehnikuma sabiedrisko attiecību speciāliste