Veidojas ūdensvada un kanalizācijas pievadu sasalums. Aicina apsekot īpašumus

Veidojas ūdensvada un kanalizācijas pievadu sasalums

Stindzinošais aukstums, kas ilgstoši iestājies Latvijā, tieši ietekmē komunikāciju tīklu darbību, un SIA “Valmieras ūdens”  ik dienu saņem vairākas sūdzības par ūdensvada un kanalizācijas sistēmu aizsalšanas gadījumiem mājokļos Valmieras pilsētā un Valmieras pagastā. Tāpēc speciālisti atgādina – lai izvairītos no līdzīgām situācijām, iedzīvotāji aicināti laicīgi apsekot savu nekustamo īpašumu komunikāciju tīklus un nekavējoties novērst iespējamos faktorus, kas veicinātu cauruļvadu aizsalšanas draudus, tā pasargājot sevi no liekiem sarežģījumiem.

Apsekojot objektus, kuru īpašnieki lūguši palīdzību ūdensvada un kanalizācijas pievadu aizsalšanas dēļ, uzņēmuma speciālisti visbiežāk secinājuši, ka vairumā gadījumu varēja izvairīties no cauruļvadu aizsalšanas, ja īpašnieki laicīgi būtu novērsuši faktorus, kas to veicina. Atgādinām, ka līdz ar lielā aukstuma iestāšanos vislielākie aizsalšanas draudi ir pagrabstāvos izvietotajiem iekšējiem ūdensvada pievadiem, jo šajās telpās ir zemāka un visbiežāk arī mainīga gaisa temperatūra, bet cauruļvadiem ir vājāka vai bojāta siltumizolācija.

Lai izvairītos no komunikāciju tīklu aizsalšanas, SIA „Valmieras ūdens” aicina namu īpašniekus, apsaimniekotājus, māju pārvaldniekus vēlreiz apsekot namu pagrabos esošo komunikāciju stāvokli un, ja nepieciešams, operatīvi veikt siltumizolācijas darbus, kas šobrīd kaut vai īslaicīgi nodrošinātu cauruļvadu papildus aizsardzību pret aukstumu. Tāpat jāņem vērā, ka komunikāciju aizsalšanas risks ir augstāks vecākos namos, kur komunikāciju tīkls nolietotāks. Kvalitatīva siltumizolācija ir vienīgais veids, kā aukstajos mēnešos izvairīties no komunikāciju tīklu aizsalšanas, un nemainīgas temperatūras uzturēšana telpās bez straujas tās pazemināšanās. Daudzdzīvokļu ēkās papildus uzmanība jāpievērš, lai arī koplietošanas telpās gaisa temperatūra būtu nemainīga, turot aizvērtas ārdurvis, logus un apsildot telpas.

Ūdens padeves spiediena samazināšanās un duļķainības parādīšanās ūdenī ir pirmās pazīmes, kas liecina par to, ka, iespējams, sākusies ūdensvada aizsalšanas process. SIA “Valmieras ūdens” speciālisti nepieciešamības gadījumā nodrošina komunikāciju tīklu atkausēšanu un iesaka vērsties pēc palīdzības savlaicīgi, kad bojājumu sistēmai vieglāk novērst un ar mazākām sekām. Saziņai darba laikā iedzīvotāji aicināti vērsties SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļā, zvanot pa tālruni 64226001 vai 28233110, savukārt ārpus darba laika avāriju vai bojājumu gadījumā – sazināties ar speciālistiem pa tālruni 29353227 vai 26458278.

Informāciju sagatavoja:
SIA “Valmieras ūdens”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ingrīda Upīte