Veidojam svētkus paši (2023)

Veidojam svētkus paši (2023)

Veidojam svētkus paši (2023)

Projekta īstenotājs: Kopā varam!
Pašvaldības finansējums: EUR 1000
Projekta mērķis: Šobrīd  aktuāls ir jautājums gan par parka sakopšanu ikdienā, gan par svinīga noskaņojuma radīšanu svētku laikā. Katros svētkos Jāņparka dekorēšana ir izaicinošs uzdevums, jo iedzīvotāji vēlas piedalīties parka dekorēšanā, un arī pārējie pilsētas iedzīvotāji ir jau pieņēmuši, ka Jāņparka teritorijā vienmēr būs pārdomāts par svētku noskaņas radīšanu. Projekta pamatideja ir izveidot metāla stiepļu figūras, kuras būtu transformējamas un izdekorējamas atkarībā no svētku tematikas. Ideju skices pievienotas pielikumā. Iedzīvotāji izveidotās figūras izdekorēs ar lentām, lamiņām u.c. materiāliem un izvietos Jāņparkā.

Paveiktais: izgatavoti rotājumi Jāņparka dekorēšanai, tie izvietoti Jāņparkā kā svētku noformējums.

Projekta aktivitātēs tieši iesaistījās ap 20 dalībniekiem – materiālu sagādāšanā, radošo darbnīcu organizēšanā un vadīšanā, sabiedrības informēšanas pasākumos. Netieši ieguvums ir visiem Jāņparka un pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Ieguvumi:

  • Projekts palīdzēja veicināt kopienas sajūtu, jo iedzīvotāji strādāja kopā, lai dekorētu Jāņparku. Tas veicināja savstarpējo sapratni un kopējā mērķa sasniegšanu.
  • Iedzīvotāji varēja izpaust savu radošumu, veidojot un dekorējot rotājumus. Tas sniedza iespēju attīstīt radošas prasmes un izteikties caur mākslu.
  • Projekts veicināja iedzīvotāju dalību sabiedriskajā dzīvē, piedaloties kopienu veidošanā un piedāvājot iespēju sniegt ieguldījumu kopējā labumā.
  • Rotājumu veidošana un Jāņparka dekorēšana bija vienojošs process, kas palīdzēja pārvarēt sociālās atšķirības un veicināja kopīgas vērtības.
  • Projekts sniedza iespēju iedzīvotājiem labāk iepazīt savus kaimiņus, sadarbojoties un komunicējot, lai sasniegtu kopēju mērķi.
  • Radošā darbība un dalība projektā uzlaboja iedzīvotāju garīgo un emocionālo labsajūtu, piedāvājot pozitīvas un aizraujošas pieredzes.
  • Veiksmīgi veidojot un dekorējot Jāņparku, iedzīvotāji  saņēma sabiedrības atbalstu un novērtējumu, kas stiprina kopienas saiknes un veicina lepnumu par sasniegto rezultātu.

Šie ieguvumi stiprināja Jāņparka aktīvo iedzīvotāju kopienas saikni, veicināja personisko izaugsmi un radīja pozitīvu ietekmi uz sabiedrību. Kopumā projekts pierādīja iedzīvotāju ieinteresētības un pašvaldības atsaucības nozīmi dzīves kvalitātes celšanā.

Arī pēc projekta beigām tika nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja – izgatavotie rotājumi tika transformēti un izmantoti Ziemassvētku rotājumu gatavošanai.