Vecāki sarūpējuši dāvanu Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” 50. jubilejā

Attēlā no kreisās puses: 1. rindā Iveta Lange, Ilze Skrastiņa, Helēna Japiņa; 2. rindā Inga Spalviņa, Sigita Tama, Romāns Balaņuks, Betija Reiziņa

9. maijā Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” apkārtne tapa vēl zaļāka, sakoptāka un bērnu ikdienai draudzīgāka – vecāku padome iestādīja 85 tūjas, kas iegādātas ar iestādes audzēkņu vecāku atbalstu, – kā dāvana bērnudārza apaļajā jubilejā.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” vadītāja Sigita Tama sirsnīgi pateicas vecāku padomei par atbalstu, vecāku padomes priekšsēdētājam Romānam Balaņukam par dāvanas sarūpēšanu, kā arī ikviena audzēkņa vecākam!