VBTAI pārveidos par atbalstošu un koordinējošu iestādi bērnu aizsardzības jautājumos

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) tiks pārveidota lielāku uzsvaru liekot uz atbalstu un iesaistīto institūciju rīcību koordinēšanu bērnu aizsardzības jautājumos. Tā pārredzēs iesaistīto institūciju lomas un atbildības primāri bērnu dzīvības un veselības apdraudējuma un to risku gadījumos, kā arī veicinās institūciju sadarbību bērnu attīstības risku mazināšanā un bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā. Plānots arī jauns iestādes nosaukumu – “Bērnu aizsardzības centrs”, kas pielāgots atbilstoši jaunajai kompetencei.

Izmaiņas VBTAI darbībā un funkcijās ir paredzētas grozījumos “Bērnu tiesību aizsardzības likumā”, kas pirmdien, 9. oktobrī, pieņemti valdības sēdē. Par tiem vēl būs jālemj un jānobalso Saeimai.

Labklājības ministrs Uldis Augulis: “Šī reforma paredz strikti nodalīt uzraudzības un kontroles funkciju un ievērojami stiprināt bērnu aizsardzības atbalsta bloku, pārredzot bērniem un ģimenēm pieejamo atbalstu un pakalpojumus, un piedāvājot risinājumus vajadzībām, kurām atbalsts netiek nodrošināts. Beidzot visa bērnu aizsardzības sistēma būs pārredzama vienkopus.”

Grozījumi paredz pilnveidot pašā iestādē bērniem un ģimenēm pieejamo atbalstu un pakalpojumus, un piedāvāt risinājumus vajadzībām, kurām atbalsts pašlaik netiek nodrošināts. Iestādes darbības uzmanības centrā būs atbalsta sniegšana bērniem, ģimenēm un speciālistiem.

Vienlaikus, plānots pilnveidot un attīstīt kvalitatīvu un mūsdienu izaicinājumiem atbilstošu  metodisko palīdzību bērnu aizsardzības jomā iesaistītajām institūcijām un speciālistiem, tādējādi nostiprinot un definējot vienotu izpratni par Latvijas bērnu aizsardzības  sistēmu un nodrošinot tās efektīvu prakstisko darbību.

Iecerēts, ka iestādes darbība tiks vērsta uz rīcību koordinēšanu krīzes un īpaši sarežģītās situācijās ar laiku nostiprinoties kā zināšanu un atbalstam centram šajos jautājumos. Metodiskos nolūkos tiks veikta arī detalizēta un neitrāla traģisko un īpaši sarežģīto gadījumu analīze, tās rezultātus izmantojot procesu pilnveidei un mācīšanās procesam, lai iesaistītās puses izvairītos no kritisku kļūdu atkārtošanās riskiem.

Inspekcijas pārveides rezultātā iestādei tiks saglabāta bērnu tiesību un interešu ievērošanas uzraudzības funkcija, tostarp bāriņtiesu darbības uzraudzība, kā arī esošā kompetence administratīvā pārkāpuma procesā.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829,