Vasaras saulgriežos aicina iepazīt latviešu un ukraiņu tautas tradīcijas

Vasaras saulgrieži Brenguļos

Vasaras saulgrieži, kad dabā visgarākā diena un īsākā nakts, ir vieni no ticējumiem un tradīcijām bagātākajiem svētkiem vairākās tautās. Lai Valmieras novadā dzīvojošie ukraiņi varētu tuvāk iepazīt latviešu tautas tradīcijas, dziesmas un rotaļas, gūt plašāku ieskatu par cilvēkiem un vidi, kurā tie ir nonākuši, kā arī iepazīstinātu ar savas tautas tradīcijām, 20. jūnijā no plkst. 19.30 Brenguļu alus sētā ieskandināsim vasaras saulgriežus.

Pasākuma mērķauditorija ir Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības iedzīvotāji, Valmieras novadā dzīvojošie ukraiņi, kuriem tiks dota iespēja dalīties savās tradīcijās, kā arī citi interesenti, kuri tiks iesaistīti visās plānotajās aktivitātēs.

Pīsim vainagus kopā meistarklases vadītāju Ingu Geduševu no Valmieras, kura iepazīstinās ar dažādām vainagu pīšanas tehnikām un vainagā iepīto augu nozīmi tautas ticējumos. Ikviens ir aicināts ņemt līdzi Jāņu zāles vainagu pīšanai. Jāņu sieru siesim un nogaršosim kopā ar meistari Ingunu Vilku no Brenguļiem. Savukārt izdziedāt dziesmas, iet latviešu tautas rotaļās un doties saulgriežu rituālā varēs kopā ar Valmieras novada Jercēnu pagasta folkloras kopu “Mežābele”. Par mūziku saulgriežu noskaņās rūpēsies akordeoniste Indra Kumsāre. Pasākuma laikā būs iespēja iegādāties arī mājražotāju un amatnieku produkciju.

Konkursa “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju līdzdalību, un mazākumtautību kultūras mantojuma saglabāšanu Vidzemes reģionā, lai ar to varētu iepazīties arī latvieši un pēc iespējas plašāka sabiedrība. Ieeja pasākumā bez maksas!

Pasākums notiks ar iniciatīvas “Atbalsts mazākumtautību idejām Vidzemē 2022/2023” atbalstu. Projektu-iniciatīvu “Jāņu ielīgošana kopā ar Ukrainas kara bēgļiem Brenguļu pagastā” īsteno biedrība “Iespēju durvis” sadarbībā ar Trikātas Kultūras centru, Brenguļu alus darītavu un Valmieras novada fondu. Finansiāli atbalsta Kultūras ministrija.

Logo projekts