Vasaras nometne Burtnieku apvienības bērniem

No 15. līdz 17. jūlijam Valmieras novada Matīšu pagastā norisināsies trīs dienu diennakts nometne, uz kuru aicina pieteikties Burtnieku apvienības Burtnieku, Ēveles, Matīšu, Rencēnu, Vecates un Valmieras pagastu daudzbērnu, nepilnās un trūcīgās ģimenes ar bērniem vecumā no 9 līdz 14 gadiem.

Ar speciālistu vadītām nodarbībām, nometnes mērķis ir palīdzēt vecākiem veidot dialogu ar saviem bērniem par personīgo higiēnu, aprūpi un par pārmaiņām, kas notiek organismā augšanas laikā. Nometne palīdzēs uzlabot nometnes dalībnieku veselības stāvokli, kļūt emocionāli stiprākiem, par sevi pārliecinātākiem un brīvākiem radošajās izpausmēs. Jaunieši varēs piedalīties dažādās aktivitātēs, lai uzlabotu savu garīgo un fizisko veselību.

Nometnes galvenā mērķauditorija ir daudzbērnu, nepilnās un trūcīgās ģimenes ar bērniem. Ir aicināti piedalīties jebkurš cits interesents no Valmieras novada vai citas pašvaldības, ja būs grūtības izveidot divas nodarbību grupas.

Dalībnieku nokļūšanai uz un no nometnes tiks nodrošināts transports no pagastu centriem, nodrošināta nometnes dalībnieku izmitināšana un ēdināšana, ievērojot veselīga uztura principus. Maksimālais dalībnieku skaits nometnē kopā – 40 bērni un vecāki.

Informējam, ka nometnes laikā var tikt fotografēts. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti projekta publicitātei. Dalība nometnē ir bez maksas.

Nometni organizē biedrība “Pāvulēni” sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību.

Pieteikšanās līdz 30. jūnijam pie projekta vadītāja Valērija Seiļa pa e-pastu vai tālruni 26197174. Jautājumu gadījumā par nodarbībām nometnes ietvaros aicinām sazināties ar nometnes organizatori Inesi Karnāti pa tālruni 29343463.

Nodarbības tiek organizētas projekta nr. 9.2.4.2/16/I/084 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Valmieras novada Burtnieku apvienības iedzīvotājiem” ietvaros.