Vasaras nodarbinātības programmā iesaistījās 281 skolēns

2019.gada pavasarī Valmierā deklarētie skolēni tika aicināti pieteikties Valmieras pilsētas pašvaldības vasaras nodarbinātības programmai, kurai atsaucās un vasaras laikā tajā piedalījās 281 skolēns.  

Skolēnu vasaras nodarbinātībā tika aicināti pieteikties jaunieši no 13 līdz 19 gadu vecumam, kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Valmierā. Skolēni strādāja piecpadsmit darba dienas, četras stundas dienā. Darbs tika organizēts četros periodos no 3.jūnija līdz 26.augustam.

Kopumā skolēnu nodarbinātības programmā iesaistījās 29 Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes un uzņēmumi, tajā skaitā ikgadējie sadarbības partneri – Valmieras bibliotēka, Valmieras muzejs, pansionāts “Valmiera”, Vidzemes Olimpiskais centrs, SIA “Vidzemes slimnīca”, AS “Valmieras piens”, SIA “Valmiermuižas alus”, Valmieras izglītības iestādes un citas organizācijas. Šogad no jauna nodarbinātības programmā iesaistījās un darba vietas piedāvāja SIA “Valmieras ūdens”, Vidzemes Augstskola, zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Kavītes birojs un citi. Vislielāko darbavietu skaitu skolēniem nodrošināja Valmieras sākumskola un Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde.

“Katru gadu strādājam pie tā, lai pilnveidotu skolēnu vasaras nodarbinātības programmu. Šī gada jaunums bija skolēnu pieteikšanās tiešsaistē, to padarot ērtāku un pieejamāku ikvienam, ko varēja izdarīt pat no viedtālruņa. Pateicos Valmieras pilsētas pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas speciālistiem par pieteikšanās anketas elektroniskās platformas izveidi un iespēju uzreiz apstrādāt datus digitāli, savukārt atsaucīgās Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centra speciālistes apmācīja un palīdzēja skolēniem un viņu vecākiem, ja radās jautājumi. Nākamajā gadā plānots ieviest arī elektronisku darba devēju pieteikšanās formu. Tāpat pateicos ikvienam uzņēmumam un iestādei, kuri atsaucās aicinājumam atbalstīt vasaras nodarbinātības programmu, nodrošinot jauniešiem darba iespējas,” par vasaras nodarbinātību stāsta Valmieras Izglītības pārvaldes speciāliste karjeras izglītības jautājumos Inga Savicka.

Šis gads vasaras nodarbinātības programmā atšķīrās arī ar to, ka 68 bērnu atlīdzība tika finansēta no “Urban Innovative Actions” programmas inovāciju projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe), piesaistot vairāk nekā 14 300 EUR no projekta līdzekļiem. 213 skolēnu atlīdzības tika finansētas no Valmieras pilsētas pašvaldības līdzekļiem – 45 234 EUR.

“Viens no inovāciju projekta aktivitāšu kopumiem ir karjeras izglītības atbalsta pasākumi, tāpēc šī ir iespēja izvērtēt un pilnveidot skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, īpaši akcentējot inženierzinātņu un dabaszinātņu nozares (STEM – no angļu valodas). Projektā paredzēts jauniešiem nodrošināt arī sertificēta karjeras konsultanta pakalpojumus, kā rezultātā nākamā gada vasaras nodarbinātības programmā vismaz daļai jauniešu tiks piemeklētas interesēm atbilstošas darba vietas,” akcentējot projekta iespējas un nozīmību, norāda Valmieras Attīstības aģentūras karjeras un izglītības projektu vadītāja Liene Dembovska.

Valmieras Valsts ģimnāzijas skolniece Eliana Vaciaka strādāja tirdzniecības namā “Kurši”, kur galvenie darba pienākumi bija kārtot preču plauktus un cenu zīmes. Nākotnē Eliana gribētu strādāt darbu, kas būtu saistīts ar cilvēkiem un palīdzētu uzlabot viņu dzīvi, taču pagaidām nespēj iedomāties atbilstošu profesiju. Viņa atzīst, ka sertificēta karjeras speciālista konsultācijas būtu ļoti vajadzīgas un noteikti izmantotu iespēju ar viņu aprunāties, jo vēlas izprast, kādas profesijas viņai būtu vispiemērotākās. Eliana atzīst, ka profesijas izzināšanas ceļā vasaras darbs ir ļoti laba iespēja, lai palīdzētu izdarīt izvēli. Jauniete varēja iepazīt, kā skolā apgūtās STEM prasmes noder darba dzīvē. Domājot par esošo vasaras nodarbinātības kārtību, viņa iesaka ieviest konkrētu darba plānu un nodrošināt iespēju uzzināt no darba devēja interesējošos jautājumus par uzņēmuma darbību un citām uzņēmumā esošām profesijām. Tāpat meitene priecātos par iespēju arī turpmāk strādāt darbu, kuram ir pievienotā vērtība.

Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas mērķis ir radīt jauniešiem iespēju apgūt nepieciešamās darba prasmes un iemaņas, iegūt darba pieredzi, saņemot atalgojumu un lietderīgi pavadot vasaras brīvlaiku.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.