Vasaras nodarbinātība – vērtīga pieredze bērniem un jauniešiem

Šajā vasarā Valmieras novada pašvaldības nodarbinātības programmā Valmierā piedalījās 342 skolēni, kuri iesaistījās visdažādākajos darbos – ne vien labiekārtošanas un sakopšanas darbos, bet viņiem tika uzticēti arī atbildīgāki pienākumi, kas iespēju robežās piemeklēti viņu prasmēm un interesēm, pietuvinot mērķtiecīgai nākotnes karjeras izvēlei.

Skolēnu vasaras nodarbinātības programmu īstenoja ar mērķi radīt jauniešiem iespēju apgūt nepieciešamās darba prasmes un iemaņas, iegūt darba pieredzi, saņemot atalgojumu, un lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku.

Darbam vasaras brīvlaikā varēja pieteikties jaunieši no 13 līdz 19 gadu vecumam, kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Valmierā. Skolēni strādāja 15 darba dienas. Bērniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem bija iespēja strādāt četras stundas dienā (līdz 20 h nedēļā). Jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem varēja strādāt līdz septiņām stundām dienā (līdz 35 h nedēļā), savukārt pilngadīgajiem jauniešiem bija iespēja strādāt līdz astoņām stundām dienā (ne vairāk kā 40 h nedēļā). Darbs tika organizēts četros periodos no 21. jūnija līdz 27. augustam.

Vasaras nodarbinātības programma tika īstenota divās apakšprogrammās. Pirmajā programmā darbu bērniem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā no 2020. gada 1. janvāra, darbu piedāvāja pašvaldības iestādes, kas atrodas Valmierā. Savukārt otrā programmā piedalījās jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri mācās Valmieras vispārējās vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Šajā programmā darba vietas nodrošināja dažādi Valmieras uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas. Jauniešiem tika dota iespēja ne vien iepazīt darba vidi, bet arī gūt pieredzi viņiem interesējošā sfērā, kas vairāk saistīta ar tādām jomām kā zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika (STEAM mācību priekšmeti).

Nodarbinātības programmā atlīdzība bērniem tika finansēta no “Urban Innovative Actions” programmas inovāciju projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” (Next Generation Micro Cities of Europe, Nr. UIA03-250, NextGen) un no Valmieras novada pašvaldības līdzekļiem.

Vasaras nodarbinātības programmu skolēniem līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.

FOTOGALERIJA

Atsauksmes no darba devējiem:

“Par projektu un tajā sniegto iespēju jauniešiem strādāt un attīstīt savas prasmes vasaras brīvlaikā varu teikt tikai pašus labākos vārdus. Jaunieši, kas nāca pie mums strādāt bija čakli un apzinīgi,” stāsta Valmiermuižas Tirgotavas saimes vadītāja Anita Rektiņa.

Valmieras Olimpiskā centra Attīstības nodaļas vadītāja Jolanta Dukure: “Paldies par šo  lielisko  nodarbinātības programmu! Kopumā skolēni vasaras laikā guva vērtīgu pieredzi, darbojoties gan sporta un kultūras pasākumos,  gan arī ikdienā sagaidot apmeklētājus Valmieras Olimpiskajā centrā. Sporta un kultūras pasākumos, kas pamatā bija aktīvās atpūtas nometnes bērniem un jauniešiem, skolēni veica nometnes pedagoga asistenta pienākumus, tādējādi sekmējot nometnes programmas realizāciju un bērnu motivāciju darboties. Jāatzīmē, ka vairāki jaunieši paši kādreiz bija nometņu “Piedzīvojumu virpulī” dalībnieki,  gan arī  bija darbojušies kā asistenti  jau 2020. gada vasaras skolēnu nodarbinātības programmā. Viņiem šajā reizē lieliski noderēja  jau iepriekš iegūtā pieredze. Darbs apmeklētāju centrā pamatā bija saistīts ar cilvēku ikdienas plūsmu Valmieras Olimpiskā centra ledus hallē, sporta hallē, viesnīcā “Naktsmājas”, kā arī jaunatvērtājā Jāņa Daliņa stadionā. Jāņa Daliņa stadiona un vieglatlētikas manēžas atklāšanas pasākuma un Baltijas lielāko vieglatlētikas komandu sacensību “Valsts Prezidenta balva vieglatlētikā” ietvaros liela daļa jauniešu veiksmīgi sadarbojās ar brīvprātīgā darba veicējiem un pasākumu organizatoriem, tādējādi nodrošinot  aktivitāšu un sacensību norisi  augstā līmenī. Paldies jauniešiem par lielisko darbu, uz tikšanos nākamajā vasarā!”

“Programmu vērtēju pozitīvi, un iesaistītie jaunieši, kuri darbojās biedrībā, bija ļoti atsaucīgi, izpalīdzīgi un kopumā ļoti motivēti palīdzēt, dot savas idejas un ieguldījumu kopējā mērķa vārdā. Kopumā arī pati atbalsta programma ir ļoti vērtīga, un cerams būs pieejama arī nākotnē,” biedrības “Valmiera Summer Cup” pārstāvis Sandis Bukšs.

SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” veikala Valmierā vadītājs Jānis Ulmis: “Paldies par iespēju piedalīties jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumā kā darba devējam! Pie mums strādāja astoņi jaunieši. Protams, ka jaunieši bija dažādi, ar dažādu pieredzi un atbildību, tomēr biju patīkami pārsteigts par viņu spēju pieņemt darba vidi un pielāgoties tai. Viņi veica uzdotos darbus un jautāja, ko darīt, un triju nedēļu laikā guva ieskatu būvniecības preču veikala ikdienas procesos. Nākošajā gadā labprāt atkal piedalīsimies jauniešu vasaras nodarbinātības projektā!”

“Paldies par iespēju piedalīties vasaras nodarbinātības projektā.  Jauna pieredze gan mums, gan jaunietim. Ir patiess prieks sniegt jauniešiem jaunas iemaņas un pieredzi, kur veidojas ne vien praktiskās zināšanas, bet arī komunikācijas attīstīšanas un  jaunu attiecību – draudzības veidošana,” Sanita Alaine, SIA “Vecpurmatuļi”.

Valmieras integrētā bibliotēka: “Darbiņš labi padarīts! Sofija n Alma Marta trīs nedēļas strādāja Valmieras integrētajā bibliotēkā vasaras nodarbinātības programmas skolēniem ietvaros. Meitenes līdzdarbojās grāmatu izstādes “Ļauj mīlestībai uzziedēt!” veidošanā, kas lasītājam atklāj mīlestības tik dažādās un pārsteidzošās šķautnes. Liels darbs ieguldīts, sagatavojot izstādi pasākumam “Jāņparka apkaimes stāsti”.”