VARAM aicina pieteikties atbalsta programmai atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās

Aicina pieteikties atbalsta programmai atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās

VARAM aicina pieteikties atbalsta programmai atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izveidotajai atbalsta programmai atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās un mājsaimniecību pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanai un siltummezgla izveidei jau kopš 15. marta var iesniegt projektu iesniegumus SIA “Vides investīciju fonds”. Patlaban SIA “Vides investīciju fonds” ir saņēmis 289 projekta pieteikumus par kopējos pieprasīto summu 0,9 milj. eiro. Atbalsta programmas kopējā summa ir 30 milj. eiro.

Lai atbalstu izmantotu pēc iespējas efektīvāk, VARAM ir sagatavojusi īsu soļu aprakstu, kas veicami, lai atbalstu saņemtu.

Vispirms aicinām rūpīgi iepazīties ar atbalsta piešķiršanas nosacījumiem – konkursa nolikumu, kur aprakstīta detalizēta atbalsta saņemšanas kārtība un nosacījumi, kā arī vadlīnijām projektu iesniedzējiem, kas pieejamas šeit.

Pirmkārt, jāizvēlas, kādu atjaunojamo energoresursu iekārtu vēlaties iegādāties un vai tā atbilst konkursa nosacījumiem.

Konkursa ietvaros atbalstāmas ir šādas aktivitātes:

  • pāreja no esošām fosilo energoresursu (piemēram, dabasgāze, ogles, dīzeļdegviela) apkures iekārtām uz jaunām atjaunojamo energoresursu apkures iekārtām (biomasas granulu katli, saules kolektori un siltumsūkņi);
  • jaunu atjaunojamo energoresursu iekārtu elektroenerģijas ražošanai iegāde (saules paneļi un vēja ģeneratori) (neņemot vērā dzīvojamās mājas esošo apkures veidu);
  • pieslēguma projektēšana un izveide centralizētai siltumapgādes sistēmai (neņemot vērā dzīvojamās mājas esošo apkures veidu).

Jāizvēlas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums, no kura iegādāsities minēto atjaunojamo energoresursu iekārtu. Pēc iekārtas iegādes jānodrošina tās uzstādīšana dzīvojamā mājā, uz zemes vai citā ēkā, ja tā atrodas projekta iesniedzēja īpašumā. Ja esat nolēmis dzīvojamo māju pieslēgt centralizētai siltumapgādes sistēmai – pieslēguma projektēšanu var veikt eksperti siltumapgādes sistēmas projektēšanā, kas reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji un komersanti, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Ministrija vērš uzmanību, ka atbalsta programmas ietvaros atbalsts tiek sniegts tikai atjaunojamo energoresursu iekārtas iegādei, bet darbi, kas saistīti ar iekārtas piegādi, uzstādīšanu un tml. ir jāsedz pašam projekta iesniedzējam.

Otrkārt, pēc iekārtas iegādes un uzstādīšanas, jāsagatavo un jāiesniedz SIA “Vides investīciju fonds” projekta iesniegums, t.sk. papildu iesniedzamie dokumenti, noformētu elektroniskā dokumenta veidā, uz elektroniskā pasta adresi: vai uz e-adresi: _default@40003339615. atbalsta saņemšanai. Sagatavoto projekta iesniegumu izvērtēs projekta iesniegumu vērtēšanas komisija un pieņems lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Treškārt, pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas starp projekta iesniedzēju un SIA “Vides investīciju fonds” tiks noslēgts līgums. Pēc minētā līguma noslēgšanas SIA “Vides investīciju fonds” nodrošinās atbalsta summas izmaksu atbilstoši konkursa nosacījumiem un iesniegtajam projekta iesniegumam.

Minētā kārtība ir attiecināma arī uz gadījumu, ja plānota mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide.

Ministrija atgādina, ka konkursa ietvaros pieejamais kopējais finansējums ir 30 000 000 eiro, vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir līdz 15 000 eiro.

Konkursa nolikums paredz, ka atbalsta intensitāte nepārsniegs 70 % no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādes, vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām, nepārsniedzot noteikto maksimālo atbalsta apjomu atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem, kas noteikti konkursa nolikuma 1. pielikumā. Katram projektam izmaksas ir jānosaka individuāli.

Vairāk informācijas varat uzzināt SIA “Vides investīciju fonds” un biežāk uzdoto jautājumu sadaļā ministrijas mājaslapā vai sazinoties, zvanot uz tālr. 67845111.

Ministrija uzsver, ka uz atbalstu var pretendēt, ja dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai SIA “Vides investīciju fonds”, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā. Savukārt atjaunojamo energoresursu elektroenerģiju ražojošas iekārtas (saules paneļus, vēja ģeneratorus) var iegādāties un uzstādīt arī jaunbūvēs, taču, lai saņemtu valsts atbalstu, māja ir jānodod ekspluatācijā līdz projekta iesniegšanai SIA “Vides investīciju fonds”.

Tāpat ministrija aicina iedzīvotājus pārskatīt vai ir sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti/atbilstoši izvēlētajai atbalstāmai aktivitātei – atjaunojamo energoresursu iekārtai.

Vienlaikus Ministrija turpina darbu pie konkursa nolikuma pilnveidošanas, lai atbalstam varētu pieteikties pēc iespējas plašāks interesentu loks.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija