Valsts vides dienests izsludina pieteikšanos gada balvai vides aizsardzībā “Zaļā izcilība 2023”

zalā izcilības balva

Valsts vides dienesta (VVD) vides jomas profesionāļu komanda ik gadu vērtē uzņēmumus un iestādes, kas savas darbības ietvaros izcēlušies ar ilgtspējīgu un videi draudzīgu risinājumu ieviešanu. Jau astoto gadu videi draudzīgākie uzņēmumi gūs augstāko atzinību par nozīmīgiem sasniegumiem vides pārvaldībā, saņemot balvu “Zaļā izcilība 2023”. VVD aicina uzņēmumus pieteikt dalību un pierādīt, ka tieši jūsu uzņēmums pelnījis tikt novērtēts kā izcils vides aizsardzības piemērs, saņemot apbalvojumu kādā no 11 nominācijām.

Par pretendentu apbalvojuma saņemšanai šajā gadā uzņēmumu un iestāžu pārstāvji var pieteikties paši (nesaņemot par to papildus vērtēšanas punktus), vai tikt izvirzīti no profesionālās asociācijas (organizācijas), pašvaldības, kā arī valsts pārvaldes iestādes. Pretendenti var būt tie, kam vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošana padodas ne tikai labi, bet izcili! Pieteikumus iespējams iesniegt līdz šī gada 14. aprīlim.

Izcilākie vides sargātāji tiks apbalvoti 11 nominācijās, nosakot Zaļās izcilības enerģētikā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē, ķīmiskajā rūpniecībā, pārtikas rūpniecībā, apstrādes rūpniecībā, ūdenssaimniecības jomā, atkritumu apsaimniekošanā, transporta un uzglabāšanas nozarē, piesārņoto vietu sanācijā un radiācijas drošībā.

Turpinot novērtēt ne vien vides aizsardzībā izcilākos uzņēmumus, bet arī tos, kuri aktīvi iesaistās vides aizsardzības jautājumu risināšanā, nominācijā “par sadarbību” šajā gadā tiks godināti divi nominanti – pašvaldības iestāde un nevalstiskā organizācija, kas ar savu darbību sniegusi būtisku ieguldījumu vides aizsardzībā.

Zaļā izcilības balva ir ikgadēja vides aizsardzības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu vides pārvaldībā. Par gada balvas saņēmējiem kļūs tie uzņēmumi, kuri aktīvi rīkojas, lai novērstu savas darbības ietekmes uz vidi riskus, īsteno pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku, kā arī nenogurstoši iegulda resursus uzņēmuma darbinieku vides apziņas veidošanā.

Par labākajiem vides aizsardzības prasību ievērošanā, katrs savā nozarē, 2022. gadā tika atzīti šādi uzņēmumi un iestādes – SIA “Ceram Optec” apstrādes rūpniecībā, SIA “CrossChem” ķīmiskajā rūpniecībā, AS “Valmieras Enerģija” enerģētikā, pašvaldības SIA “Ventspils reiss” nominācijā autotransporta remontdarbnīcām, LPKS “LATRAPS” lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokapstrādē, SIA “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības jomā, SIA “BalviFlora” ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē, kā arī Valsts asinsdonoru centrs radiācijas drošībā. Par veiksmīgu sadarbību vides pārkāpumu novēršanā 2022.gadā tika apbalvota Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Sevišķi smagu un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļa. Pieteikumu veidlapas atrodamas VVD mājas lapā šeit.

Informāciju sagatavoja:
Aija Jalinska
Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību vadītāja