Valsts un pašvaldības pakalpojumi klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās

VPVKAC

Pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt pakalpojumu pieejamību visām sabiedrības grupām. Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās iedzīvotāji var saņemt atbalstu pašvaldības un valsts pakalpojumu pieteikšanā. Jo īpaši šis atbalsts ir nepieciešams iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas piekļūt digitālajai videi, vai – ir nepietiekamas digitālās prasmes, kā arī iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama konsultācija. Pakalpojumu centru darbību nodrošina pašvaldība, un tie darbojas saskaņā ar vienotiem principiem, nodrošinot klientiem vienkopus gan pašvaldību pakalpojumus, gan noteiktus valsts pakalpojumus.

Valmieras novadā darbojas septiņi Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) – katrā teritoriālajā apvienībā viens. Savukārt Valmieras novada bibliotēkas ir pašvaldības iestādes, kurās vistuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai iedzīvotāji var saņemt konsultācijas par pašvaldības pakalpojumiem..

Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros var:

  • pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus;
  • saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju;
  • saņemt informāciju un palīdzību  – datora, interneta, eID viedkaršu lasītāju lietošanu, un konsultatīvo atbalstu.

VPVKAC klients var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta un Nacionālā veselības dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

Strenču VPVKAC speciāliste Simona Kalniņa stāsta, ka vispieprasītākie ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumi. Strenču VPVKAC pēdējā pusgada laikā pavisam kopā sniedzis 623 pakalpojumus, no kuriem 81 ir VSAA pakalpojumi, 60 ir VID pakalpojumi, bet 482 ir klientu konsultācijas.

Iedzīvotāji vēršas pēc palīdzības VPVKAC ar visdažādākajiem jautājumiem. Strenču apvienībā dzīvo ļoti daudz vecāka gadagājuma iedzīvotāju, kuriem problēmas sagādā jautājumu kārtošana digitālajā vidē. Iedzīvotāji atzīst, ka ļoti pozitīvi ir tas, ka Strenču VPVKAC atrodas pilsētas centrā un ir iedzīvotājiem viegli pieejams.

Klientu apkalpošanas speciāliste stāsta, ka nekad neviens apmeklētājs nav aizraidīts projām, vienmēr ir rasts problēmas risinājums. Nācies palīdzēt arī tādos jautājumos kā elektroniskās autentifikācijas rīka SMART – ID atjaunošana, sūtījumu atmuitošana, OCTA apdrošināšanas noslēgšana, Electrum līguma pārslēgšana, kā arī palīdzēts elektronisko rēķinu apmaksāšanā. Papildu saviem tiešajiem pienākumiem Simona veic arī tirdziņu organizēšanu un kasiera pienākumus.

Savukārt novada bibliotēkas darbojas kā klientu apkalpošanas punkti, kur iedzīvotāji vēršas jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības pakalpojumiem, un arī ar valsts iestādēm saistītajos jautājumos. Valmieras novadā bibliotēkas ir katrā pagastā un pilsētā.

Visās Valmieras novada bibliotēkās  iedzīvotāji var saņemt konsultācijas par pašvaldības pakalpojumiem tuvāk savai dzīvesvietai. Bibliotēkas darbojas kā klientu apkalpošanas punkti, kur iedzīvotāji vēršas jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības pakalpojumiem, un arī ar valsts iestādēm saistītajos jautājumos.

Sedas pilsētas bibliotēkas vadītāja Viktorija Brjuņina un vecākā bibliotekāre, klientu apkalpošanas speciāliste Anita Auniņa stāsta, ka šī brīža aktualitāte ir Krievijas Federācijas pilsoņu uzturēšanās atļauju pārreģistrācija, kas jāveic līdz 1. septembrim. Šim procesam nepieciešams sagatavot vairāku dokumentu paketi un tas ir gana sarežģīts process. Sedā pakalpojumi vidēji dienā tiek sniegti 16 iedzīvotājiem un darbinieces atzīst, ka pārsvarā tie ir dažādi jautājumi ārpus bibliotekārajiem pakalpojumiem.

Sedēnieši klientu apkalpošanas punktā vēršas ar iesniegumiem pašvaldībai, VID un VSAA pakalpojumiem, bieži nepieciešama palīdzība mobilo ierīču un aplikāciju iepazīšanā, dažādu rēķinu apmaksā, sludinājumu ievietošanā, pieteikumu sagatavošanā Valsts valodas pārbaudei, dokumentu izdrukāšanā un citos jautājumos.

Darbiniecēm ir nācies pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas kartes, palīdzēt nopirkt lidmašīnas biļetes, nokārtot e-parakstu, savulaik, nācās sniegt atbalstu dokumentu kārtošanā Ukrainas pilsoņiem pēc ierašanās Latvijā un pensionāriem nokārtot personalizētas atlaižu kartes braukšanai Valmieras pilsētas autobusos, kā arī mājokļa pabalstu dokumentāciju.

Bibliotēkas darbinieces lieliski sadarbojas ar Sociālo dienestu un ir saņēmušas atzinīgus vārdus par sadarbību, kas atvieglo Sociālā dienesta darbinieku ikdienu. Anita un Viktorija atzīst, ka bieži  klientu apkalpošanas speciālistam jābūt arī psihologam, jo apmeklētāji ir ļoti dažādi, reizēm pietiek vien ar iecietīgu aprunāšanos un situācijas izskaidrošanu.

Iedzīvotāju pakalpojumu izmantošanas dati liecina, ka klientu apkalpošanas centri un punkti iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi un nepieciešami, kā arī svarīga ir to atrašanās vieta tuvu iedzīvotājiem.

Pašvaldība nesen saņēmusi ziņu, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) akceptējusi Valmieras novada pašvaldības domes lēmumu par VPVKAC izveidi Bērzaines, Brenguļu, Burtnieku, Dikļu, Jeru, Mūrmuižas, Jaunklidža, Sēļu, Vaidavas, Zilākalna pagastu bibliotēkās, Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēkā, Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā, Rencēnu pagasta 1. bibliotēkā un Sedas pilsētas bibliotēkā.

Papildu VARAM dotācijai pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu 30% no VPVKAC izveides izdevumiem un 50% no VPVKAC uzturēšanas izdevumiem.

Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri Valmieras novadā

Bibliotēkas Valmieras novadā