Valsts prezidents: Valmiera ir Vidzemes ekonomiskais un kultūras motors

Valsts prezidenta vizīte Valmierā

6. maijā Valsts prezidents Egils Levits un Andra Levites kundze, iepazīstot nacionālās nozīmes attīstības centru Vidzemē – Valmieru, tikās ar Valmieras novada pašvaldības izpildvaru un domes deputātiem, lai pārrunātu aktualitātes un izaicinājumus jaunizveidotajā novadā. 

“Valmiera ir Vidzemes ekonomiskais un kultūras motors, attīstības paraugs citām Latvijas pilsētām.”

Valsts prezidents Egils Levits

Valsts prezidents uzklausīja pašvaldības un domes pārstāvju redzējumu par dzīvi novadā pēc Administratīvi teritoriālās reformas, kas tiek vērtēta ļoti atzinīgi, īpaši domājot par finansējuma piesaisti dažādiem attīstības projektiem un uzņēmējdarbības sekmēšanu.

Diskutējot par kvalitatīvu un vienviet pieejamu pakalpojumu nodrošināšanu tik lielā novadā, domes pārstāvji norādīja, ka papildus esošajiem vēl 12 bibliotēkās plānots izveidot novada nozīmes Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus, tādējādi kopumā Valmieras novadā būs jau 19 vienotie klientu apkalpošanas centri.

Valsts prezidents uzsvēra, ka līdz ar novada stratēģisko attīstību būtiski pagastos saglabāt stipru kopienas identitāti.

Jāpiemin, ka Valmiera kandidē uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu 2027. gadam. Iegūtais tituls Valmierai sniegtu iespēju kļūt par “augstas kultūras mikro lielpilsētu”, kā atzīmē pilsētas pārstāvji, kur “kultūra mijiedarbojas ar pragmatisku saimniekošanas tradīciju”. Šodien Valmierā viesojas konkursa žūrija. Valsts prezidents pēdējo nedēļu laikā ir apmeklējis arī abas pārējās Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa kandidātpilsētas – Liepāju un Daugavpili.

Valmieras novads ir otrs lielākais novads Latvijā. Pēc administratīvi teritoriālās reformas tajā ietilpst līdzšinējie Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadi un Valmieras pilsēta.

Informācija: Valsts prezidenta kanceleja

FOTO: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja