Valsts atbalsts Valmieras bērnudārza “Varavīksne” paplašināšanai

Valsts atbalsts bērnudārza Varavīksne paplašināšanai

Ministru kabinets apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto rīkojuma projektu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”, atbalstot 7 dažādu pilsētu un novadu projektus Latvijā, tajā skaitā arī Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības bērnudārza “Varavīksne” paplašināšanu Valmierā.

Bērnudārza “Varavīksne” paplašināšanas projektam Valmierā kopumā no valsts budžeta 2021.-2023.gadā nepieciešams aizdevums 1 612 800 EUR apmērā, atbilstoši projekta pieteikumam. Pašvaldības budžeta līdzfinansējuma kopējais apmērs 489 995 EUR.

Projekts ir būtisks, lai atbalstītu Valmieras un topošā Valmieras novada jaunās ģimenes. Pēc bērnudārza “Varavīksne” telpu paplašināšanas pašvaldība ik gadu vietu bērnudārzā spēs nodrošināt apmēram par 112 bērniem vairāk nekā līdz šim, lai apmierinātu augošo pieprasījumu un mazinātu rindas uz vietu bērnudārzā, kļūstot jaunajām ģimenēm vēl pievilcīgāki un draudzīgāki.

Bērnudārza telpas tiks paplašinātas un atradīsies skolas korpusa trijos stāvos, izbūvējot liftu, pandusu un vides pieejamības prasībām atbilstošas sanitārās un citas telpas. Telpu pārbūves projekta izstrādi atbilstoši iepirkuma rezultātiem veica SIA “Campaign”. Pašlaik notiek darbs pie iepirkuma dokumentācijas sakārtošanas, lai izsludinātu iepirkumu un noskaidrotu būvdarbu veicēju. Bērnudārza paplašināšanas darbus plānots uzsākt 2021.gadā.  

Atbalsts piešķirts arī vēl vienam projektam topošajā Valmieras novadā – Burtnieku novada, Valmieras pagasta bērnudārza “Burtiņš” ēkas piebūves būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai. Pēc projekta īstenošanas vietu bērnudārzā varēs nodrošināt par 96 bērniem vairāk. Projektam no valsts budžeta nepieciešams aizdevums 1 382 400 EUR apmērā. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums 629 694 EUR.