Valmieru darba vizītē apmeklē tieslietu ministrs Jānis Bordāns

Trešdien, 19. janvārī, Valmieru darba vizītē apmeklēja tieslietu ministrs Jānis Bordāns, ministra padomniece Inguna Preisa un preses sekretārs Andris Vitenburgs.

Ministrs Jānis Bordāns apmeklēja Vidzemes rajona tiesu, kur tikās ar tiesas priekšsēdētāju Jāni Grīnbergu, kā arī bija saruna attālināti ar Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem vadītāja vietnieku pulkvežleitnantu Ivaru Jokstu. Ministrs apmeklēja arī Vidzemes apgabaltiesu, tiekoties ar priekšsēdētāju Modri Lapiņu, CTK priekšsēdētāju Ingunu Pinni, KTK priekšsēdētāju Gintu Gitu Kukaini un Madonas tiesu nama priekšsēdētāju Rinaldu Liepiņu. Savukārt Valmieras novada pašvaldībā ministrs tikās ar Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Baiku, priekšsēdētāja vietnieku attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos Ričardu Gailumu, priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Jāni Olmani, priekšsēdētāja vietnieku infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos Gunti Gladkinu un izpilddirektori Eviju Voitkāni. Vēlāk norisinājās ministra tikšanās ar Valmieras cietuma priekšnieku Andri Bašķi, Valsts probācijas dienesta Valmieras nodaļas vadītāju Andru Vītolu un Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības vadītāju Moniku Miglāni.

Ministrs iepazinās ar Valmieras novada izveidošanās pieredzi, pašvaldības darbu, gaidot un stājoties spēkā administratīvi teritoriālajai reformai, un pašvaldības turpmākajiem plāniem.