Valmieru darba vizītē apmeklē labklājības ministrs Gatis Eglītis

No kreisās puses: Jānis Olmanis, Ričards Gailums, Kaija Muceniece, Gatis Eglītis, Guntis Gladkins, Andris Alpeus, Artis Artūrs Brodiņš, Laila Kapteine.

Piektdien, 18. februārī, Valmieru darba vizītē apmeklēja labklājības ministrs Gatis Eglītis, ministra padomnieks Artis Artūrs Brodiņš un ministra biroja vadītāja Laila Kapteine. Vizītes mērķis bija tikties ar Valmieras novada pašvaldības vadību, sociālās jomas darbiniekiem, lai iepazītos ar sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu Valmieras novadā.

Valmieras novada pašvaldībā ministrs tikās ar Ričardu Gailumu, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos, Jāni Olmani, priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos un Gunti Gladkinu, priekšsēdētāja vietnieku infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos. Ar pašvaldības paveikto pēc administratīvi teritoriālās reformas, 2022. gada budžetu, iecerēm un izaicinājumiem sociālās jomas attīstībā un Bārtiņtiesas darbībā iepazīstināja Evija Voitkāne, izpilddirektore, Evija Nagle, izpilddirektores vietniece un Attīstības pārvaldes vadītāja, Kaija Muceniece, Sociālo lietu pārvaldes vadītāja un Andris Alpeus, Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs.

Sarunas gaitā klātesošie apsprieda situāciju novadā, deinstitucionalizācijas projektu ieviešanas progresu, kā arī nākotnes plānus. Pašvaldības vadība un speciālisti izmantoja iespēju ministram uzdot interesējošos jautājumus, informēja par izaicinājumiem un problēmjautājumiem, par kuriem ministrs un viņa biroja darbinieki apsolīja rosināt diskusiju ministrijā. Saruna bija konstruktīva, ar dažādiem priekšlikumiem un ieteikumiem no abām pusēm.

Vizītes turpinājumā labklājības ministrs apmeklēja sociālo pakalpojumu centru Ūdens ielā 2C, Valmierā, kur tikās ar grupu dzīvokļu iedzīvotājiem, uzzināja par pašvaldības nodrošinātajiem mājas aprūpes un naktspatversmes pakalpojumiem, kā arī Valmieras novada pašvaldības policijas pārraudzībā esošo atskurbšanas pakalpojumu.

Vēlāk norisinājās tikšanās ar nodibinājuma “Centrs Valdardze” valdes priekšsēdētāju Evu Sāri-Aizsilnieci. Ministrs apmeklēja arī atjaunoto Jāņa Daliņa stadionu un jaunatklāto vieglatlētikas manēžu.

Vairāk fotogrāfiju no ministra darba vizītes apskatāmas šeit.