Valmiermuižas kopienas saliedēšanas pasākums

Valmiermuižas kopienas saliedēšanas pasākums

Valmiermuižas kopienas saliedēšanas pasākums

Projekta īstenotājs: Biedrība “Valmiermuižas jātnieku skola”

Pašvaldības finansējums: 1000 EUR

Projekta mērķis: Noorganizēt Valmiermuižas kopienas saliedēšanas pasākumu, lai:

  1. veidotu informācijas apriti un izpratni par dažādu organizāciju un uzņēmumu darbību Valmiermuižā;
  2. informētu par iespējām iesaistīties gan brīvprātīgajā darbā, gan aktīvi līdzdarboties ikdienā;
  3. sekmētu sadarbību un aizsāktu ilgtermiņa dialogu starp organizācijām, vietējo kopienu un Valmieras novada pašvaldību;
  4. veicinātu pilsoniskās sabiedrības attīstību – rosinot sarunas par Valmiermuižas attīstību, vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, pasākumu rīkošanu.

Paveiktais: Valmiermuižas stallis pēdējos gados ir kļuvis par vienu no reģiona atpazīstamākajiem tūrisma objektiem un pasākumu vietu. Īstenojot visdažādākās ieceres un idejas, visbiežāk talkā nāk tieši Valmiermuižas jātnieku skolas audzēkņi ar savām ģimenēm un vietējie Valmiermuižas iedzīvotāji. Projekta ietvaros notika kopienas talka Valmiermuižas laidara teritorijā, sakopjot teritoriju, atjaunojot bērnu rotaļu laukuma elementus. Lai dotu iespēju visiem vēlreiz satikties rudenī, sadarbībā ar “Valmiermuižas kultūras biedrību” organizēts saliedēšanās pasākumu, kurā tika izrunātas un prezentētas Valmiermuižas vēsturiskās apbūves aktualitātes, dažādu uzņēmumu darbības un ieguvumi no realizētajiem projektiem (atjaunots rotaļu laukums un iegādāts profesionāls iejādes laukuma aprīkojums).

Pasākuma laikā tika baudīts mūziķu Elīnas Krastiņas un Māra Radziņa muzikālais priekšnesums, visi mielojās ar siltu, ugunskurā vārītu zupu, un turpināja sarunas par Valmiermuižas attīstību, vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un turpmākajiem kopienas pasākumiem.