Valmieriešiem panākumi mācību olimpiādēs

Valmieriešiem panākumi mācību olimpiādēs

2020./2021.mācību gada izskaņā Valmieras pilsētas pašvaldība sveic un pateicas mācību olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu laureātiem un viņu pedagogiem, kuri ieguldījuši lielu darbu un spējuši sasniegt augstus rezultātus arī attālināto mācību laikā.

Šogad tie ir 44 skolēni un 34 pedagogi, kuri guvuši augstus rezultātus Eiropas, Baltijas,  Latvijas un Valmieras pilsētas un novadu olimpiādēs, atklātajās olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.   

Ļoti augstu rezultātu šogad uzrādījis Valmieras Valsts ģimnāzijas 10.klases skolēns Nils Pauls Ozols. Viņš piedalījās Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādē, iegūstot sudraba medaļu (skolotāja Anda Deksne). Tāpat skolēns valsts olimpiādēs  ieguvis arī 3.pakāpi ķīmijas olimpiādē (skolotāja Anda Deksne) un 3.pakāpi bioloģijas olimpiādē (skolotāja Indra Vēvere).

Valmieras Valsts ģimnāzijas 11.klases skolniece Līva Kārkliņa piedalījās Baltijas vācu valodas olimpiādē (skolotāja Mārīte Jēkabsone). Savukārt, piedaloties valsts vācu valodas olimpiādē, skolniece ieguva 2.pakāpi (skolotāja Mārīte Jēkabsone).

Valmieras Valsts ģimnāzijas 9.klases skolēns Raivis Atteka piedalījās Baltijas informātikas olimpiādē (skolotājs Ivars Atteka).

Īpaši jāizceļ valsts olimpiāžu laureāti. Dalībnieku skaits valsts olimpiādēs ir ierobežots. Pārskatot pilsētu/novadu olimpiāžu laureātu rezultātus, valsts žūrija uzaicina labākos, kas jau vērtējams kā augstvērtīgs sasniegums.

Latviešu valodas (mazākumtautību) olimpiādē Valmieras 2.vidusskolas 8.klases skolniece Valērija Apanasjonoka ieguva 3.pakāpi (skolotāja Iveta Gacka).

Krievu valodas (mazākumtautību) un literatūras atklātajā olimpiādē atzinību ieguva Valmieras 2.vidusskolas 12.klases skolniece Viktorija Ļeškeviča (skolotāja Oksana Štainmillere).

Ekonomikas olimpiādē Valmieras Viestura vidusskolas 12.klases skolēns Mārtiņš Lūsis ieguva 2.pakāpi (skolotāja Inta Grabe).

Mākslīgā intelekta olimpiādē Valmieras Valsts ģimnāzijas 12.klases skolēns Mārtiņš Krišjānis Alliks saņēma 1. vietu (skolotāja Indra Kažoka).

Ģeogrāfijas olimpiādē Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēns Mārtiņš Mārcis Pružinskis ieguva 3.pakāpi (skolotāja Renāte Bērziņa). Skolnieks ieguvis arī 2.vietu atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē (skolotāja Renāte Bērziņa).

Filozofijas olimpiādē Valmieras Valsts ģimnāzijas 11.klases skolniece Līva Klepere ieguva atzinību (skolotāja Silvija Indāne).

Latvijas lingvistikas olimpiādē Valmieras Valsts ģimnāzijas 7.klases skolniece Eva Viļumsone saņēma atzinību (skolotāja Sarmīte Rudzīte). Skolniece ieguvusi arī 3.vietu atklātajā angļu valodas olimpiādē (skolotāja Liāna Viduce).

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē “Solis nākotnē” Valmieras 2.vidusskolas 12.klases skolniece Arīna Baranova ieguvusi 3.vietu (darba vadītāji Ņila Zaiceva un Vjačeslavs Piskunovs), savukārt Valmieras 2.vidusskolas 12.klases skolniece Elīna Čugunova ieguvusi 2.vietu (darba vadītājs Vjačeslavs Piskunovs). Valmieras Valsts ģimnāzijas 11.klases skolēns Lauris Ģirts Lācis skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē saņēmis 2.pakāpi (darba vadītāja Ineta Amoliņa).

Skolēni un viņu pedagogi, kuri ieguvuši godalgotas vietas vai atzinības Latvijas mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs vai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, kā arī kuri piedalījušies Eiropas un  Baltijas mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības nolikuma “Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumiem” pašvaldības 26.04.2018. domes lēmumam Nr.170 “Par apbalvojuma noteikšanu izglītojamajiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos” un tā grozījumiem un lēmumam Nr.171 “Par apbalvojuma noteikšanu pedagoģiskajiem darbiniekiem, kuru izglītojamajiem ir sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos” un tā grozījumiem, saņems naudas balvas kopā ar diplomiem, atzinības rakstiem un Valsts izglītības satura centra medaļām.

Ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatību, arī šogad Valmieras Izglītības pārvaldei nebija iespējams organizēt tradicionālo svinīgo skolēnu un skolotāju apbalvojumu pasniegšanas pasākumu, tāpēc apbalvojumi nogādāti izglītības iestādēs, kurās tos laureātiem izsniegs individuāli.