Valmierieši diskutē par līdzdalības instrumentiem

iedzīvotāju tikšanās

1. aprīlī Valmieras bibliotēkā Valmieras novada Attīstības pārvalde aicināja uz tikšanos Valmieras iedzīvotājus, kuriem rūp pilsētas attīstība, un kuri vēlas iesaistīties sabiedrībai nozīmīgu iniciatīvu ierosināšanā un īstenošanā.

Šī bija 31 jeb noslēdzošā iedzīvotāju tikšanās, kurā Attīstības pārvaldes speciālisti iepazīstināja ar Valmieras novada pašvaldības rīkotajiem projektu konkursiem neformālajām iedzīvotāju grupām, biedrībām, uzņēmumiem, kā arī informēja par jaunajā Pašvaldību likumā noteiktajām iedzīvotāju līdzdalības iespējām.

Viena no atšķirībām sabiedriskā labuma projektu finansējuma piesaistē un īstenošanā gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem ir tas, ka arī turpmāk Valmiera kā pilsēta nevar piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai paredzēto finansējumu, tāpēc jo svarīgāki ir līdzdalības  instrumenti.

Kad pašvaldības speciālisti bija atbildējuši uz viena iedzīvotāja konkrētiem jautājumiem par Valmieras industriālā parka izveidi un mazuta saimniecības nākotni, uzklausīja pārdomas par jauno objektu arhitektūru, tikšanās vadītāja aicināja sanākušos dalīties ar idejām par Valmierā esošajām labajām lietām, risināmajām problēmām, kā arī par iespējām.

Kā attīstāmas lietas valmierieši minēja pasažieru vilciena kursēšanas biežuma palielināšanu, starppilsētu autobusu aprīkošanu ar velosipēdu turētājiem, tirgus laukuma seguma sakārtošanu, iebrauktuves un stāvlaukuma sakārtošanu Nākotnes ielā, skaļi braucošo mopēdistu pastiprinātu kontroli nakts stundās, jauniešu pulcēšanās un drošas braukšanas vietas izveidi. Valmierieši minēja, ka vēlētos, lai pašvaldība atgriež tradīciju iedzīvotājiem organizēt atvērto durvju dienas jaunizveidotajos un jaunatklātajos infrastruktūras objektos, kā arī labprāt atsāktu ikgadējās ekskursijas, iepazīstot paveikto un plānoto, ar pašvaldības priekšsēdētāja stāstījumu. Interesantas idejas, kas izskanēja no sanākušajiem bija: kopienu iedzīvotāju iepazīšanās un saliedēšanās pasākumu organizēšana; urbāno dārzu ierīkošana pilsētvidē; vingrošanas nodarbību veicināšana pilsētas zaļajās zonās. Tāpat iedzīvotāji interesējās par Jāņparka attīstības koncepciju un Gaujas promenādes izveides ieceres virzību.

Klātesošie atzina, ka, lai noturētu un piesaistītu iedzīvotājus, noteikti ir jāturpina dzīvojamā fonda attīstība un jāsaglabā daudzveidīgais piedāvājums ģimenēm.