Valmieras Viestura vidusskolai un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādei “Vārpiņa” piešķir “eTwinning Skola” statusu

Novērtējot izglītības iestāžu aktīvu darbu, maija sākumā 26 Latvijas izglītības iestādes saņēma “eTwinning Skola” statusu, kas apliecina pedagogu un skolēnu milzīgo ieguldījumu izglītības iestāžu attīstībā, lai nodrošinātu mūsdienīgāku un aizraujošāku mācību procesu. Šī gada 8. jūnijā eTwinning vadītāja Latvijā Baiba Suseja dosies vizītē uz Valmieru, kur izglītības iestāžu vadības pārstāvjiem un skolotājiem pasniegs “eTwinning Skola” atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli.

Valmieras Viestura vidusskola un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādei “Vārpiņa” ir starp tām 4501 iestādēm visā Eiropā, kam Eiropas Komisija šī gada maijā uz diviem gadiem piešķīra “eTwinning Skola” statusu, tādējādi novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning sadarbības projektus, skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, kā arī veicina plašāku skolēnu iesaistīšanos projektu plānošanā un īstenošanā.

Valmieras Viestura vidusskolas pedagogu kolektīvs eTwinning skolu sadarbības tīklā darbojas jau no 2009. gada un šajā laikā ir īstenojuši gandrīz 20 nacionāla un starptautiska mēroga sadarbības projektus. Vairāki īstenotie projekti ir par STEM un tehnoloģiju jomām. Šo projektu laikā skolēni mācās izmantot dažādus tiešsaistes rīkus laboratorijas darbu veikšanai, būvē kustīgus modeļus un pēta reālus būvju piemērus pilsētvidē, lai papildinātu savas zināšanas un izpratni par fizikas likumiem, to darbību. Šogad vidusskola “eTwinning Skola” statusu iegūst jau trešo reizi.

Rūjienas PII “Vārpiņa” darbojas īpaši aktīva eTwinning skolotāju komanda. Izglītības iestādē īsteno gan vietēja, gan starptautiska mēroga sadarbības projektus, kuri guvuši atzinību. Pagājušā mācību gadā pirmsskola iesaistījās projektā, kurš ieguva “Nacionālo eTwinning balvu 2022” nacionālo projektu kategorijā. “Vārpiņā” īstenoti dažādi projekti, kas veicina bērnu izpratni par dabu, sabiedrību un kultūras norisēm, kā arī darbošanās starptautiskā vidē palīdz attīsta valodas prasmes.

Vizīte un “eTwinning Skola” atzinības zīmes pasniegšana notiks 2023. gada 8.jūnijā plkst. 14:00 Valmieras Viestura vidusskolas telpās. Savukārt 20. jūnijā “eTwinning Skola” statusu ieguvušās iestādes tiksies forumā Rīgā, lai dalītos pieredzē un veidotu sadarbību starp Latvijas skolām.

Kas ir “eTwinning Skola” statuss?
eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un veicina inovatīvu izglītību savās iestādēs, katru gadu var pieteikties “eTwinning Skola” statusam. Lai iegūtu “eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās, skolotāju sadarbību un skolēnu iesaisti projektu plānošanā un īstenošanā. Skolām statusu piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās skolas saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmes, kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās. Vairāk par “eTwinning Skola” statusa iegūšanu: https://etwinning.lv/etwinning-skola/

Kas ir eTwinning?
eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Šobrīd eTwinning platformā (school-education.ec.europa.eu) reģistrējušies aptuveni 1 000 00 000 cilvēku, kuri strādā izglītības jomā, no kuriem vairāk nekā 3500 ir Latvijas skolotāji. Informācija par eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv.

Informāciju sagatavoja:
Linda Muižniece
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Pedagogu digitālās pratības pilnveides nodaļas projektu koordinatore