Valmieras Viestura vidusskola un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmi un Eiropas Komisijas pateicības vēstuli

Valmieras Viestura vidusskola un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” ir starp 22 Latvijas izglītības iestādēm, kurām šogad piešķirts Eiropas līmeņa “eTwinning Skola” statuss. Oktobra beigās šīs izglītības iestādes beidzot saņēma arī oficiālu apliecinājumu statusa iegūšanai – “eTwinning Skola” atzinības zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas (Mariya Gabriel) pateicības vēstuli.

Valmieras Viestura vidusskola un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” ir starp tām 2935 iestādēm visā Eiropā, kam eTwinning Centrālais atbalsta dienests šī gada aprīlī uz diviem gadiem piešķīra “eTwinning Skola” statusu, tādējādi novērtējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning projektu īstenošanā un pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning sadarbības projektus, skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību. Rūjienas PII “Vārpiņa” statusu saņem pirmo reizi, savukārt Valmieras Viestura vidusskola šo titulu saņem jau otro reizi.

Valmieras Viestura vidusskolas pedagogu kolektīvs eTwinning skolu sadarbības tīklā darbojas jau no 2009. gada un šajā laikā ir īstenojuši 19 nacionāla un starptautiska mēroga sadarbības projektus. Vairāki īstenotie projekti ir par STEM un tehnoloģiju jomām; vairāki projekti skar fizikas tēmu. Šo projektu laikā skolēni mācās izmantot dažādus tiešsaistes rīkus laboratorijas darbu veikšanai, būvē kustīgus modeļus un pēta reālus būvju piemērus pilsētvidē, lai papildinātu savas zināšanas un izpratni par fizikas likumiem, to darbību.

Rūjienas PII “Vārpiņa” darbojas īpaši aktīva eTwinning skolotāju komanda. Izglītības iestādē īsteno gan vietēja, gan starptautiska mēroga sadarbības projektus, kuri guvuši atzinību; tajos iesaistītie pedagogi ir saņēmuši Kvalitātes sertifikātus, kas apliecina projekta atbilstību konkrētiem nacionālajiem un Eiropas standartiem. “Vārpiņā” īstenoti dažādi projekti, kas veicina bērnu izpratni par dabu, sabiedrību un kultūras norisēm, kā arī darbošanās starptautiskā vidē palīdz attīsta valodas prasmes.

2021.gadā “eTwinning Skola” statusu ieguvušās iestādes jau tikās augustā, lai kopīgi apgūtu projektu plānošanu un mentorēšanas pamatprincipus vēstnieces Edītes Sarvas un eTwinning atbalsta dienesta koordinatores Lienes Milleres vadībā. Mācību laikā pieredzējušie eTwinning skolotāji nodeva savas zināšanas eTwinning projektos nepieredzējušajiem kolēģiem. Tika plānoti jauni projekti, izrunāti sadarbības veidošanas aspekti un diskutēts par atbalsta sniegšanu mentorējamajiem skolotājiem. Vairāk par mācībām iespējams izlasīt šeit. Nākamā tikšanās plānota 2022. gada sākumā, uz mācībām tiks aicināti gan skolotāji, gan skolu vadība.

Eiropas Komisija novērtē skolu ieguldījumu

Skolas arī saņems īpašu pateicības vēstuli no Eiropas Savienības Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas, kurā viņa slavē skolu vadības un skolotāju ieguldīto darbu. Savā vēstulē komisāre Gabriela raksta “Iegūtais “eTwinning Skola” statuss parāda, ka Jūsu skola ir izmantojusi jaunākos digitālos un radošos rīkus, lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus, atspoguļo veiksmīgu sadarbību ar citām eTwinning skolām.” Īpaši tiek izcelts arī “eTwinning Skolu” ieguldījums nepārtraukti veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi, kā rezultātā palīdzot pedagogiem uzlabot savas prasmes skolēnu labā.

Kas ir “eTwinning Skola” statuss?

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, katru gadu var pieteikties “eTwinning Skola” statusam. Lai iegūtu “eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbību. Skolām statusu piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās skolas saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmes, kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās, kā arī papildus mācības skolas pedagogiem. Vairāk par “eTwinning Skola” statusa iegūšanu: https://etwinning.lv/etwinning-skola/

eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning.net platformā reģistrējušies aptuveni 977 000 skolotāju, no kuriem vairāk nekā 7000 ir Latvijas skolotāji. Informācija par eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv.

Informāciju sagatavoja: Linda Muižniece, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.