Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana

Uzlabojot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi projekta “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” ietvaros, Valmieras Valsts ģimnāzijas(VVĢ) teritorijā tiek veikta sporta kompleksa, mācību korpusa un iekšējo inženiertīklu demontāža. Ir uzsākta arī mācību korpusa ārējo inženiertīklu pārbūve un sporta kompleksa pamatu izbūve.

Savukārt, 2021. gada pavasarī VVĢ galvenajā skolas ēkā tika iegādātas stikla tāfeles, lai skolēniem nodrošinātu kompetenču pieejā balstītu apmācību procesu un veicinot modernās sabiedrības prasības, jo e-studijas mūsdienu skolā ir viena no 21. gadsimta izglītības iezīmēm, kā arī pieaugošais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietojums mācību priekšmetos.

Kopumā VVĢ tika iegādātas 16 tāfeles, kam ir trīs dažādi veidi.

Stikla tāfele ir ar iebūvētu ekrānu un dokumentu kameru, ar kuras palīdzību ir iespējams uz ekrāna atspoguļot skolotāja sagatavoto materiālu-informāciju. Virsma paredzēta rakstīšanai ar krītu, šķidro krītu vai marķieri. Tāfelei ir izturīgs materiāls. Tā ir triecienizturīga, noturīga pret skrāpējumiem un mitrumizturīga. Tāfele sastāv no trīs daļām, ekrāna (vidusdaļa) un sānu malām, kur veikt pierakstus. Skārienjūtīgā displeja zonu var izmantot rakstīšanai. Interaktīvajai tāfelei ir 178 grādu skata leņķis, tātad vienlīdz labi būs pārredzams tāfeles saturs no jebkuras vietas klasē.

Projektu “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” līdzfinansē no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ar kopējām izmaksām 2 759 787,85 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējumu 793 784,17 EUR. 

Foto: www.canva.com