Valmieras un Kocēnu skauti nometnē apgūst dzīves iemaņas un pēta Latvijas vēsturi

Skautu un gaidu nometne “Rudens cerība 2022”

Aizvadītajā nedēļas nogalē, no 27. līdz 30. oktobrim, Siguldā, Laurenču pamatskolā skautu un gaidu nometnē “Rudens cerība 2022” pulcējās 270 bērni un jaunieši no dažādām Latvijas vietām, tostarp arī no Valmieras un Kocēniem. Nometnes dalībnieki bija aicināti domāt par to, kā būt noderīgiem savai Latvijai, apgūstot āra dzīves, pirmās palīdzības, saziņas un sadarbības prasmes, pētot Latvijas vēsturi un izdzīvojot tās tapšanas stāstu.

““Rudens cerība” ir Rīgas 155. skautu vienības tradīcija jau 24 gadus, un šogad nometne tapa sadarbībā ar Sigudas 83. skautu un gaidu vienību un āra dzīves apmācību centru “Pelēkais Vilks”. Šī ir vieta, kur pulcējas bērni un jaunieši, kuri tikko kā uzsākuši darbību organizācijā, kā arī jau pieredzējuši organizācijas dalībnieki. Karš Ukrainā mudināja arī pašiem domāt par savām spējām, izturību un lojalitāti savai valstij. Tāpēc šī gada nometnes mērķis bija rūdīt sevi fiziski, morāli un zināt, kā rīkoties neparedzētos gadījumos. Dalībnieki apguva pirmās palīdzības prasmes, uzzināja, kā darbojas automašīna, kā nomainīt tās bojāto riepu, uzcelt telti, mācījās sazināties ar rācijām, orientēties dabā, kā arī uzzināja vairāk par Latvijas armiju un topošo Valsts Aizsardzības dienestu,” stāsta Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas projektu vadītāja Agnija Jansone.

Kocēnu skautu vienību šogad nometnē “Rudens cerība 2022” pārstāvēja 18 jaunieši. Sākot ar bērniem, kuri vēl tikai tiecas pēc sava guntiņas vai mazskauta kaklauta, beidzot ar jau lielu pieredzi ieguvušiem roveriem. Savus spēkus un iemaņas varējām pārbaudīt nakts orientēšanās sacensībās Siguldas mežos un ielejās. Sacensībās katra vecuma grupa varēja izvēlēties sev atbilstošāko grūtības pakāpi. Nometnē atsvaidzinājām jau nedaudz piemirstās iemaņas ziemas telšu celšanā un apakšnometnes iekārtošanā, kā arī uzzinājām jaunas praktiskas lietas, piemēram, pirmās palīdzības sniegšana, kā veikt vienkāršu tehnisko palīdzību automašīnai, kā rīkoties ārkārtas situācijās. Jaunākie biedri izpētes pārgājienā iepazina Siguldas apkārtni, kā arī varēja sevi pārbaudīt attīstošās nodarbībās, iepazīstot Latvijas vēsturi. Nometnes noslēdzošajā dienā jaunākie biedri viesojās skautu telšu nometnē, kur uzzināja, kā skauti dzīvo ārā.”

Artūrs Laimīte, Kocēnu 38. skautu vienības vadītāja vietnieks

Šogad nometnē Valmieras 4. skautu vienība piedalījās 23 dalībnieku sastāvā – seši mazskauti un guntiņas, kas ir jaunākā darbības pakāpe, 11 skauti un gaidas, trīs dižskauti un dižgaidas, kā arī trīs vadītāji.Tā kā skautu/gaidu pakāpē lielākā daļa bija jaunienācēji no jaunākās darbības pakāpes, viņiem tas bija liels pārbaudījums – lai rudens laikā nometņotu āra apstākļos jau jābūt zināmām iemaņām. Tā bez nometnes programmas pašiem bija jānodrošina savi sadzīves apstākļi. Tas bija arī kā labs pārbaudījums, vai gūtās iemaņas būs pietiekamas nometņošanai ziemas apstākļos. Savukārt mazskautiem un guntiņām dzīve bija komfortablāka, jo dzīvošana bija telpās, bet viņi varēja gūt ieskatu, kādi piedzīvojumi viņus sagaida, kad sasniegs nākamo pakāpi – kļūs par skautiem un gaidām.

Uldis Jansons, Valmieras 4. skautu vienības vadītājs

Nometnē piedalījās skauti un gaidas, brīvprātīgie skautu un gaidu vadītāji no Rīgas, Jūrmalas, Tukuma, Siguldas, Liepājas, Ogres, Ogresgala, Baldones, Kocēniem, Valmieras, kā arī no nupat dibinātas latviešu skautu un gaidu vienības Briselē.

Nometne tika organizēta sadarbībā ar āra dzīves apmācību centru “Pelēkais vilks”. Tā tapa ar Laurenču sākumskolas, Siguldas novada pašvaldības, Rīgas valstspilsētas pašvaldības, Ogres novada pašvaldības un dalībnieku vecāku atbalstu, kā arī Apvienoto Nāciju bērnu fonda un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts atbalsta programmu ietvaros, tās galvenie organizatori – brīvprātīgie skautu un gaidu vadītāji.

2022./2023. gada sezonā skautu un gaidu vienības darbojas Rīga, Liepājā, Tukumā, Jūrmalā, Ogrē, Ogresgalā, Kocēnos, Valmierā, Siguldā, Jēkabpilī, Vabolē, Stāķos, Briselē (Beļģijā), pamazām darbība tiek atjaunota arī Cēsīs un Ādažos. Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija vēl meklē vadītājus Rēzeknē un Ķekavā.

Skautisms un gaidisms ir pasaules lielākā jaunatnes neformālās audzināšanas brīvprātīga kustība, kas papildina skolu un ģimeni. Tās mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pārliecību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 750 aktīvu skautu un gaidu. Biedrība “Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācijā” ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.

Foto galerija skatāma šeit.