“Valmieras ūdens” turpina apakšzemes komunikāciju sistēmu izpēti Mūrmuižā

Valmieras ūdens

Saskaņā ar šī gada jūnija beigās noslēgto vienošanos ar Valmieras novada pašvaldību SIA “Valmieras ūdens” turpina ūdensapgādes un kanalizāciju tīklu izpēti Kauguru pagasta Mūrmuižas ciema teritorijā. Darbus plānots pabeigt līdz 2022. gada 10. augustam.

Esam no novada pašvaldības saņēmuši uzdevumu veikt apakšzemes komunikācijas sistēmu izpēti Mūrmuižā, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par tur esošo situāciju ar centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Diemžēl atsevišķos posmos novērojamas nesakritības ar mums iesniegto tehnisko dokumentāciju, kas paildzina izpētes darbus, turklāt vēsturiski cauruļvadu sistēmas un akas izvietotas privātīpašumos, kuras jāapseko. Tāpēc nākas traucēt ikdienas gaitās zemju īpašniekus, tomēr aicinām sabiedrību izturēties ar sapratni, jo izpētes mērķis ir uzlabot centralizēti sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti.

SIA “Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Dagnis Muižnieks

 Jāatzīmē, ka SIA “Valmieras ūdens” darbinieki sev uzticēto pienākumu veikšanas laikā ir tērpušies ar uzņēmuma logo marķētā specapģērbā, kā arī izmanto trafarētas transporta vienības. Jautājumu gadījumos iedzīvotāji aicināti sazināties ar SIA „Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļu pa tālruni 6 4226001, 28233110 darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00.

Ingrīda Upīte, SIA “Valmieras ūdens” sabiedrisko attiecību speciāliste