“Valmieras ūdens” izsludina vieglās automašīnas izsoli

“Valmieras ūdens” izsludina vieglās automašīnas izsoli

SIA “Valmieras ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) rīko vieglās automašīnas Škoda Octavia, valsts reģ. Nr. FP 1076 mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2022. gada 31. oktobrī plkst. 10.00 SIA “Valmieras ūdens” telpās Rūpniecības ielā 50, Valmierā.

Reģistrēties dalībai izsolē iespējams līdz 2022. gada 31. oktobrim plkst. 9.00, iesniedzot izsoles noteikumos minētos dokumentus pie izsoles komisijas sekretāres Rūpniecības ielā 50, Valmierā, 2-2. kabinetā. Interesenti aicināti iepazīties ar izsoles noteikumiem SIA “Valmieras ūdens” interneta vietnē www.valmierasudens.lv.

Izsoles sākumcena 3000,00 EUR, tajā skaitā PVN, izsoles solis 50,00 EUR. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa 10,00 EUR ieskaitāma Sabiedrības kontā Nr. LV04UNLA0050005417162, AS SEB banka, kods UNLALV2X, norādot mērķi “kustamās mantas izsoles reģistrācijas maksa”. Nodrošinājuma nauda 300,00 EUR (10 % apmērā no izsoles sākumcenas cenas) ieskaitāma Sabiedrības kontā Nr. LV04UNLA0050005417162, AS SEB banka, kods UNLALV2X, norādot mērķi “kustamās mantas izsoles nodrošinājuma nauda”.

Samaksa par pirkumu veicama 10 dienu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

Izsolāmā automašīna apskatāma, iepriekš vienojoties par laiku un vietu ar uzņēmuma Saimnieciskās daļas vadītāju Juri Butkeviču (tālr. 26457209).