“Valmieras ūdens” aicina – nepaliec pēdējais un pievienojies mums!

“Valmieras ūdens” aicina – nepaliec pēdējais un pievienojies mums!

Valmieras pilsētā joprojām ir gandrīz divsimt mājsaimniecību, kas neizmanto centralizēti piegādāto dzeramo ūdeni, kā arī nenovada sadzīves kanalizāciju kopējā sistēmā, kas to savukārt nogādātu uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Savukārt vēl aptuveni trīssimt namīpašnieku pievienojušies tikai ūdensapgādes vai sadzīves kanalizācijas sistēmai, bet otru pakalpojumu neizmanto. Tāpēc ar mērķi veicināt iedzīvotāju vēlmi izveidot pievienojumu ūdenssaimniecības apakšzemes komunikācijām “Valmieras ūdens” uzsācis akciju “Nepaliec pēdējais – pievienojies mums!”.

“Valmieras ūdens” Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Dagnis Muižnieks:

“Namīpašnieki novērtē ieguvumus, ko sniedz ikdienā kvalitatīvs un nepārtraukti pieejams dzeramais ūdens no krāna, tāpat arī iespēja videi draudzīgi un droši novadīt notekūdeņus. Šie pakalpojumi krietni uzlabo ikdienas komforta līmeni mājoklī, tāpēc aicinām nekavēties un sekojot to Valmieras iedzīvotāju piemēram, kuri to jau paveikuši un izbauda priekšrocības, ko sniedz centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi. Domājot ilgtermiņā, šis ir un paliek veiksmīgākais risinājums dzeramā ūdens ieguvei un notekūdeņu apsaimniekošanai pilsētvidē.”

Katru gadu “Valmieras ūdens” centralizētajām ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmām kopumā tiek reģistrēti vairāk nekā 100 jaunu pievienojumu, šis rādītājs uzskatāms par pozitīvu tendenci. Tomēr joprojām liels skaits mājsaimniecību izmanto decentralizētus notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumus, kā arī dzeramā ūdens ieguves veidus. 2022. gadā pieņemtie Valmieras novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā” reglamentē un nosaka izmantoto sistēmu reģistrēšanu un prasības to tehniskajam nodrošinājumam, savukārt to izpilde un ievērošana ir pašvaldības pārziņā.

Tikmēr vides speciālistu diskusijās arvien biežāk vērš uzmanību, ka tieši decentralizētās kanalizācijas radītais piesārņojums ir viens no lielākajiem apdraudējumiem pilsētvidei, kas savukārt negatīvi ietekmē to cilvēku dzīves, kuri kā dzeramā ūdens ieguves veidu izmanto savos īpašumos izraktās individuālās akas. Vēl jāņem vērā Valmieras pilsētas teritorijas blīvā apbūve privātmāju rajonos, kas rada lielu risku akas ūdenim, jo apdraudējumu tam var sagādāt jebkurš no līdzās vai nedaudz tālāk esošajiem kaimiņiem, kura decentralizētā kanalizācija, iespējams, rada noplūdi gruntsūdeņos. Savukārt centralizēti piegādātais dzeramais ūdens tiek iegūts no vairāk nekā 100 metru dziļiem artēziskajiem urbumiem, kurā ir pasargāts no iespējamā piesārņojuma, turklāt tiek nepārtraukti monitorēts.

Valmieras novada pašvaldībai piederošā kapitālsabiedrība SIA “Valmieras ūdens” par vienu no galvenajām prioritātēm izvirzījusi kvalitatīvu ūdensapgādes, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu nodrošināšanu. Pateicoties uzņēmuma realizētajam projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras aglomerācijā 3.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/013), centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojums pieejams 99 procentiem Valmieras pilsētas un tās aglomerācijas iedzīvotāju. Projekta kopējās izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas ir 1137343.37eiro, no tiem 537 255,40 eiro līdzfinansēja Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, kas tika novirzīti centralizētās notekūdeņu savākšanas sistēmas paplašināšanai 3137 metru garumā un trīs sūkņu staciju izbūvei Valmieras pilsētā, teritorijās, kur nebija izbūvēti centralizēti notekūdeņu savākšanas tīkli. Savukārt ūdensapgādes sistēmas paplašināšana 1857 metru garumā tika veikta par SIA “Valmieras ūdens” finansējumu.

Informāciju sagatavoja:
SIA “Valmieras ūdens”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ingrīda Upīte