Valmieras tehnikums uz Valmieru atved Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu

Valmieras tehnikums uz Valmieru atved Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu

Eiropas Prasmju gadā Valmieras tehnikums (VT) kā vienīgā profesionālās vidējās izglītības iestāde Latvijā saņēmusi Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu. Eiropas Komisijas 2023. gadā kā  balvas tēmu definējusi “Izglītība un inovācijas”, kas aicināja izcelt un popularizēt projektos īstenoto labo praksi mūsdienīgu, inovatīvu un darba tirgus pieprasījumam atbilstošu prasmju popularizēšanā, attīstīšanā un ieviešanā izglītības sistēmās. Šīs prasmes ir saistītas ar mākslīgo intelektu, robotiku, kodēšanu, programmēšanu, virtuālo realitāti, uzņēmējdarbību u.tml.

Prestižo balvu Valmieras tehnikums saņēma par projektu “Darbs 4.0 – nākotnes darba tirgus ”. Projekts tika īstenots sadarbībā ar izglītības iestādi Berufskolleg Halle, Vācijā, tā laikā tika pētīti izaicinājumi, kuri dažādās nozarēs rodas automatizētu risinājumu ieviešanas procesā. Tika apzinātas kompetences un prasmes, kuras jauniešiem jāapgūst, lai veiksmīgi iekļautos automatizētā darba vidē un spētu optimāli izmantot modernos risinājumus. Projekts sevī ietvēra aktīvu skolēnu iesaisti, Industrija 4.0 koncepta izpēti Latvijas un Vācijas uzņēmumos, kā metodiskā materiāla izstrādi.

Iegūtais apbalvojums ir kā ceļa karte Valmieras tehnikuma komandai, ka mēs ejam pareizajā virzienā – uzdrīkstoties mainīties, nebaidoties ieviest inovatīvas darba metodes un tehnoloģijas mācību procesā, kas profesionālo izglītību padara pievilcīgāku, mūsdienīgāku, darba tirgus prasībām atbilstošāku. Augstu vērtējam “Erasmus+” programmas nozīmi sadarbībā starp Eiropas izglītības iestāžu darbiniekiem un Eiropas izglītības telpas izveidē,

atzīst Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša.

Izglītības iestāde palīdz jauniešiem sagatavoties nākotnes darba tirgum. Dažkārt tas ir izaicinošs uzdevumus, it sevišķi jomās, kuras strauji attīstās. Tāpēc, lai sasniegtu izvirstos mērķus –  izglītības process nepatraukti jāpilnveido. Kvalitatīva, jēgpilna starptautiska sadarbība ir viens no veidiem kā to īstenot,

Valmieras tehnikuma attīstības nodaļas vadītāja Dace Careva.

Šogad Eiropas Komisija balvu piešķīrusi kopumā 93 Erasmus+ projektiem no visas Eiropas.

Informāciju sagatavoja:

Linda Riba,

Valmieras tehnikums